Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation sprint 79

 

Ingår version:

Release : 0.79.0-20170410_122930

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Levereras: http://www.ladok.se/ladok/uppgraderingar/

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  Sprint 79


Sprint 78 levereras med sprint 79

Nyheter

Ny funktionalitet

 
 • Det är möjligt att via gränssnittet ta ut en lista över studenter som inte har synkroniserats med Studenttjänsten. Funktionen finns under Systemadministration, Identitetshantering, Sök ej synkroniserade. Tjänsten är främst tänkt att användas i förberedelser för och vid produktionssättning.
 • Nu länkas det till utbildningsinformation via åtgärdsmeny för ett kurstillfälle i Studiedeltagandefliken (beta). Förutom kurstillfällen så finns länken även på åtgärdsmenyn för kurspaketeringstillfället.
 • Det är möjligt för en användare att spara sina utsökningsparametrar för en viss rapport för att på så sätt enkelt kunna återskapa utsökningen. För att spara sina egna utsökningar krävs systemaktiviteten Uppföljning: Hantera egen utsökning.

Sprint 78

 • Möjligt att via Ping hämta uppgifter om kurser från övriga lärosäten och förifylla dem i Ladok 3 som Annat resultat, så att de enkelt kan sparas och användas i bevis och intyg.

Förbättrad funktionalitet

 
 • När nya Ladok får kännedom om återbud som har lämnats i NyA och där antagningarna har tagits in via informationskonverteraren i samband med driftsättning så har Ladok 3 inte möjligt att ta hand om dessa maskinellt då koppling till exakt tillfälle saknas. Det produceras nu ett mail som innehåller pnr och kurstillfälleskod för de återbud som har lämnats via NyA och dessa får då hanteras genom att en administratör manuellt lägger in återbud i nya Ladok.
 • Om en student gjort avbrott på en kurs skrivs nu kursen ut på registreringsintyget med en fotnot om att avbrott gjorts och vilket datum det skedde.
 • Det går nu att ta bort om- och fortsättningsregistreringar även när resultat finns inrapporterat, men inte första registreringen på kursen om det finns resultat inrapporterat eller ett tillgodoräknande gjorts.
 • För att bättre kunna hantera att ett lärosäte har många grupper är det nu möjligt att filtrera fram den grupp man är intresserad av både vid skapandet av grupp och vid resultatrapportering.
 • Vi har infört en regel på utbildningstyp som hindrar att det sker tillgodoräknanden mot, ex Utbytesåtagande, utresande är utbildningar som det inte går att tillgodoräkna som mål.
 • Vi har förbättrat hantering vid klarmarkera och attestera resultat för att ge ett mer robust system.
 • Hanteringen av summeringar av resultat i Studiedeltagande är förändrad så att vi säkerställer summeringar även efter flytt av tillfällen mellan strukturer och efter borttag. Upplever man att en student har felaktiga summeringar i översikten så kan man manuellt starta en summering genom att ex flytta en kurs in i ett program och sedan tillbaka till fristående igen. Då görs beräkningarna om och korrekta summeringar visas.

Sprint 78

 • Attributet "Krav på tidigare studier" i UI finns nu med i de uppgifter som det krävs behörighet (registervård nivå låg) för att få ändra. Aktuell systemaktivitet är Utbildningsinformation: Registervård utbildningsinstans.
 • Stöd för att Tillfällets studieperioder kommer rätt i ordning tidsmässigt
 • När ingående delar läggs till i en struktur för kurs eller kurspaketering så är det nu inlag en filtrering på ”möjlig” utbildningar att lägga till, tex moduler, vid uppbyggnad av struktur för kurs och inriktningar vid struktur för program.
 • Prestandaförbättring vid resultatrapportering
 • Vid uttag av Registreringsintyg och Resultatintyg är det möjligt att lägga till fritext.
 • Studenters namn visas nu alltid med inledande versal och resten gemener.

Nationella utbildningsmallar

 • I den nationella mallen för Utbytesavtal (2007UA) är nu attributet Tillträdesnivå tilläggsuppgift istället för grunduppgift samt ändringsbart oavsett status och vid ny version.

 Viktiga rättningar

 
 • Det är nu möjligt att lägga in ”/” i EMIL-filnamn. Tidigare tilläts enbart alfanumeriska tecken.

Sprint 78

 • Summeringarna blir korrekta även vid borttag av resultat och förändringar av studier
 • Vid sökning av student mha interimspersonnummer spelar det ingen roll om bokstav är gemen eller versal. Studenten hittas oavsett.

 Tillgängliggjorda systemaktiviteter

 
 • Student Extintegration: Hämta eget nationellt resultatintyg som gör det möjligt för en student att via studentgränssnittet ta ut ett nationellt intyg är öppnad.
 • Uppföljning: Hantera egen utsökning gör det möjligt för en användare att spara sina utsökningsparametrar för uppföljningsrapporterna.

API-förändringar

Eftersom version 78 aldrig blev en extern release samlar denna post ändringar för både version 78 och 79. Den stora förändringen i API är masshantering i resultat. 
DokumentkonfigurationEvent och KonfigurationsobjektEvent publiceras inte externt längre.
Resultat
Stöd för masshantering 
Nya attribut i StatusRepresentation (Betygsgradsobjekt, BetygsskalaID, Betygsgrad, Examinationsdatum, Projekttitel, Noteringar). Ny representation: StatusListaRepresentation
Utbildningsinformation
Visa endast de osjälvständiga utbildningar (utbildningsinstanser) som skapats från utbildningen. Vid sök i Ingående delar för utbildning endast visa de osjälvständiga utbildningar (utbildningsinstanser) som skapats från utbildningen. Ny queryparameter overliggandeUtbildningUID för att kunna söka fram t.ex. alla moduler för ett visst kursobjekt.

 

 

Ingående Jira-ärenden

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Nyheter och förbättringar

Key T Summary
Loading...
Refresh

Buggfixar

Key T Summary
Loading...
Refresh

IK:n (nyheter, förbättringar, buggfixar)

Key T Summary
Loading...
Refresh

Externa integrationer (NyA, CSN, Ping)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 • No labels