Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation sprint 73

 

Ingår version: G-pre73

Release  0.73.1-2017mmdd_hhmmss (OBS! ENDAST INTERN RELEASE)

Systemdokumentation: LDSV

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:   Demo sprint 73

 

Nyheter

Ny funktionalitet

 • Det går att massetablera studenter utan befintligt personnummer och i och med det ge dem  nya interims personnummer. Under Systemadministration/Identitetshantering finns funktionen Importera identitetsuppgifter (flera). I filen anges SKAPAS istället för personnummer. Personerna i listan kommer då att etableras med interimspersonnummer samt angivet namn.
 • Överföring av uppgifter kring studenter som har fått alias av NyA är på plats. När en sådan student blir antagen till utbildning på lärosätet så förs uppgifter om personens alias samt identitetsuppgifter över till Ladok. Utåt i Ladok visas enbart aliasuppgifter. För att se personens identitetsuppgifter så krävs systemaktiviteten Studentinformation: Hantera skyddade personuppgifter. Systemaktiviteten är inte öppnad än. Ärende skapas för att utvald användare ska bli uppmärksammad på att student med skyddade uppgifter ska börja läsa där. Samma systemaktivitet krävs för att kunna läsa denna typ av ärende.
 • Det är möjligt att beställa uppdatering av alla studenters folkbokföringsadresser från studenttjänsten. Under Systemadministration/Identitetshantering finns funktionen Uppdatera folkbokföringsinformation. För att beställa uppdatering av adressuppgifter så krävs systemaktiviteten Studentinformation: Beställa uppdatering av folkbokföringsuppgifter. Systemaktiviteten är inte öppnad än.
 • Det är möjligt att via ändra (registervårda) nedanstående fält för utbildningar och tillfällen fast de är låsta vid en viss status. För att kunna göra det krävs systemaktiviteterna Utbildningsinformation: Registervårda utbildningsinstans samt Utbildningsinformation: Skapa och uppdatera utbildning i status komplett, Utbildningsinformation: Skapa och uppdatera utbildning i status påbörjad, Utbildningsinformation: Skapa och uppdatera utbildning i status utkast respektive Utbildningsinformation: Registervårda utbildningstillfälle samt Utbildningsinformation: Skapa och uppdatera utbildningstillfälle i status komplett, Utbildningsinformation: Skapa och uppdatera utbildningstillfälle i status påbörjad, Utbildningsinformation: Skapa och uppdatera utbildningstillfälle i status utkast.
  • Kursbenämning

  • Ämnesgrupp

  • Studietakt/Undervisningsform/Undervisningstid

  • Registreringsperiod

  • Studieort

  • Förutom dessa kan alla attribut som i mallen är markerade som ändringsbar oavsett status förändras med ovanstående behörigheter.

 • Förenklad hantering för att rapportera resultat för en enstaka student. Sök fram önskad student. På översikten för studenten är det möjligt att välja kurs och sedan kurs eller modul som man vill rapportera resultat för. Då förflyttas man till resultatrapportering för vald student samt modul/kurs. Det är möjligt att ta sig tillbaka till studentens översikt genom att klicka på personnumret som är en länk.

IK

 • Konvertering av tabellerna FFGLIN och OMREGLIN som personlig anteckning på kurspaketering (program)
 • Konvertering lokal serie och klass för examen (LOKEXAM, LOKEXINR)
 • Konvertering av registeringsmarkering i AKTIVIT.REGMARK som personlig anteckning på kurspaketering (ämne)

Förbättrad funktionalitet

 • Det är möjligt att för ett utbildningstillfälle att ange avvikande uppgifter avseende Behörighetskrav, Beskrivning av utbildning samt Ämnesord jämfört med utbildningen. Vid publicering via EMIL så byts uppgifter på utbildningen ut mot uppgifter på tillfället om det finns angivet.
 • Alla uppgifter som har angivits för ett inlagt avbrott på kurs och kurspaketering visas nu på Studiedeltagandefliken.
 • Vid resultatrapportering är det nu enklare att välja alla tillfällen för en utbildning. Det finns en kryssruta, Visa från alla, som markeras och då visas aktuella studenter från alla tillfällen för den Kursversionen.
 • Dialogen för att ändra identitetsuppgifter, ex namn för en student är omgjord så att den följer samma mönster som för att byta personnummer, hantera dubblerade identiteter samt skyddade personuppgifter.

K

 • IK hoppar nu över utkast och klarmarkerade resultat från resultatleveransen när det redan finns attesterat resultat
 • Nu skapas individuella åtagande utan att registrera när vi saknar registrering (UBUTHST.REG <> J)
 • Nu matchas alla uniona grunddatakategorier mot nationellt data i nya Ladok
 • Rättat felaktig konvertering av institution från tabellen PROV
 • Rättat felaktig benämning på disputation (blev i vissa fal fel vi matchning mot examenstyp)

 

 Viktiga rättningar

 •  Engelska texter finns nu i Resultatintyget för tillgodoräknanden.
 •  Inkonverterad studieavgiftsskyldighet ger inte längre felaktig avgiftsstatus.

 Tillgängliggjorda systemaktiviteter

 • Studiedeltagande: Läs studiebehörighet. Gör det möjligt att läsa studiebehörigheter för användare som inte är behöriga att ändra/skapa. Gör det också möjligt att kontrollera studiebehörighet i samband med att systemet är i läs-läge vid driftsättning.
 • Utbildningsinformation: Registervårda utbildningsinstans. Gör det möjligt att förändra ett antal uppgifter för en utbildning fast den är låst i en viss status. Kräver även någon/alla av de tre följande systemaktiviteterna.
 • Utbildningsinformation: Skapa och uppdatera utbildning i status komplett.
 • Utbildningsinformation: Skapa och uppdatera utbildning i status påbörjad.
 • Utbildningsinformation: Skapa och uppdatera utbildning i status utkast.
 • Utbildningsinformation: Registervårda utbildningstillfälle. Gör det möjligt att förändra ett antal uppgifter för ett utbildningstillfälle fast det är låst i en viss status. Kräver även någon/alla av de tre följande systemaktiviteterna.
 • Utbildningsinformation: Skapa och uppdatera utbildningstillfälle i status komplett.
 • Utbildningsinformation: Skapa och uppdatera utbildningstillfälle i status påbörjad.   Utbildningsinformation: Skapa och uppdatera utbildningstillfälle i status utkast.
 • Studiedeltagande: Administrera studieavgiftsbetalning. Gör det möjligt för en administratör att ändra status för en students studieavgiftsbetalning.
 • Studiedeltagande: Läs ej hanterade antagningar". Gör det möjligt att se vilka antagningar som inte har kunnat tas om hand i Ladok. För att ”köra om” antagningarna efter ev rättning i Ladok krävs systemaktiviteten Studiedeltagande: Administrera ej hanterade antagningar (den är också öppen).

Ingående Jira-ärenden

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Nyheter och förbättringar

Key T Summary
Loading...
Refresh

 

Buggfixar

Key T Summary
Loading...
Refresh

 

IK:n (nyheter, förbättringar, buggfixar)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 

Externa integrationer (NyA, CSN, Ping)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 

 • No labels