Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation sprint 72

 

Ingår version: G

Release  0.72.1-20161220_171216

Systemdokumentation: LDSV

Miljöer: Produktion, Test produktion, MIT-IK, MIT-demo och MIT-integration

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo: Sprint 72

Nyheter

Förbättrad funktionalitet

 • Det finns en möjlighet vid resultatrapportering på hel kurs att hämta betyg och resultatdatum från en utpekad modul. I resultatrapporteringsvyn finns genvägen under knappen ”Kopiera resultat till kursbetyg”. I fönstret som öppnas är det möjligt att för respektive ingående kurstillfälle ange vilken modul som resultat ska hämtas från. Är det studenter med på listan som inte har något resultat på vald modul så kommer de få blankt i fälten för Betyg och Datum. Funktionaliteten är enbart säkerställd för kurstillfällen med en modul. Finns flera moduler är användarupplevelsen sämre, men systemet gör inte något fel.
 • Via Ladok 3:s Studentgränssnittet är det möjligt för en student att hämta ut ett nationellt intyg som innehåller studier som studenten har klarat av vid lärosäten som kör nya Ladok och nuvarande Ladok. Intyget hämtas med hjälp av Ping. Det finns ännu ingen ingång för externa intressenter att verifiera nationella intyg som är skapade från Ladok 3. Den funktionaliteten är planerad till sprint 73.
 • I Uppföljning är det möjligt att per uppföljningsrapport specificera vilka uppgifter som är möjliga att välja som extra data vid export av underlag. Extra data är sådana uppgifter som inte finns i rapportens egna informationsobjekt, men kan förekomma noll eller flera gånger för en uppgift/rad i informationsobjektet. För tillfället är det är uppgifter om Lokal märkning samt Bevispreciseringar som kan väljas till i de rapporterna där uppgifterna förekommer, för närvarande:
  • HPR
  • HST
  • Helårsekvivalent-aktivitet
  • Studiedeltagande-aktivitet
  • Studiedeltagande-registrering
  • Studiedeltagande-antagning
  • Utfärdade Bevis
 • Funktionalitet för att Registrera flera har utvecklats. Via Fliken Deltagare för ett Kurstillfälle är det möjligt att söka fram de studenter som är klara för registrering och markera vilka student som ska registreras på Kurstillfället och ev vald period. Det sker genom att rutan ”Visa studenter för registrering” markeras. Har tillfället flera perioder visas även ett fält för att välja vilken period som studenterna ska registreras på. För att kunna göra detta krävs systemaktiviteten ”Studiedeltagande: Registrera flera”. Systemaktiviteten är öppnad och måste läggas till i önskad behörighetsprofil för att användare ska få tillgång till den.

Förbättrad funktionalitet

 • När en student har fått en hel kurs tillgodoräknad, så är det inte längre möjligt att rapportera resultat på kursen eller någon av dess ingående moduler.

 Viktiga rättningar

 • Det har funnits ett fel som har inneburit att HPR har räknats dubbelt om kursens fördelning på utbildningsområde även har funnits på modul. Detta är rättat i sprint 72, så att fördelning på kurs inte räknas med om det är angivet på modulnivå.
 • På grund av tidigare dataladdning av systemet hade grunddata för avgiftsskyldighet olika ID på sina värden i studentinformation och kataloginformation, det medförde att ev uppdateringar av grunddata i Kataloginformation inte kunde tas om hand i Studentinformation. Det är nu åtgärdat i produktion så att ID är samma.

 Tillgängliggjorda systemaktiviteter

 • Studiedeltagande: Läsa dokumenterade beslut. Det ger en användare rätt att läsa uppgifter om Alla kurser klara, Individuell studieplan samt Uppnådd andel på fliken Studentuppgifter för en student.
 • Studiedeltagande: Administrera dokumenterade beslut. Det ger en användare rätt att dokumentera och administrera uppgifter om Alla kurser klara, Individuell studieplan samt Uppnådd andel på fliken Studentuppgifter för en student.
 • Studiedeltagande: Administrera ej hanterade antagningar. Ger en användare rätt att läsa och administrera uppgifter om antagningar från externa system som inte kan hanteras av nya Ladok. Det finns då en möjlighet att korrigera uppgifter i Ladok 3 och sedan på nytt pröva att ta emot antagningen.
 • Studiedeltagande: Registrering - Tillåt registrering trots villkor. Ger en användare rätt att registrera en student i trots att hinder finns i form av behörighetsvillkor eller ej betald studieavgift. En student kan inte registrera sig själv när villkor/hinder finns.
 • Commons: Läsa händelsefel. Ger en användare möjlighet att i en vy se om det finns events i systemet som inte kan tas om hand av konsumerande domäner. Denna systemaktivitet är främst avsedd för drift och utveckling.
 • Behörighetsadministration: Exportera behörighetsprofiler och användarebehörigheter. Ger en användare möjlighet att från fliken Användarbehörigheter exportera uppgifter om användare och dess behörighetsprofiler samt från fliken Behörighetsprofiler exportera uppgifter om vilka systemaktiviteter som ingår i respektive behörighetsprofil.
 • Systemaktiviteten Studentinformation: Dokumentera identitetsuppgifter har bytt namn till Studentinformation: Administrera identitetsuppgifter.
 • Studentinformation: Administrera identitetsuppgifter med interimspersonnummer. Ger en användare rättigheter att under Studentuppgifter/Identitetsuppgifter ändra personnummer, namn mm för personer som har interimspersonnummer. För personer med svenskt personnummer krävs systemaktiviteten Studentinformation: Administrera identitetsuppgifter. Dessa systemaktiviteter är av typen Nationella rättigheter eftersom ändrade uppgifter slår igenom nationellt för studenten.

Ingående Jira-ärenden

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Nyheter och förbättringar

Key T Summary
Loading...
Refresh

 

Buggfixar

Key T Summary
Loading...
Refresh

 

IK:n (nyheter, förbättringar, buggfixar)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 

Externa integrationer (NyA, CSN, Ping)

Key T Summary
Loading...
Refresh

Kända fel

Key T Summary
Loading...
Refresh

 • No labels