Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation sprint 71

 

Ingår version:

Release  

Systemdokumentation: LDSV

Levereras:

Miljöer: MIT-IK och MIT-demo

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:Sprint 71

Nyheter

Ny funktionalitet

 • Det har tillkommit en ny grunddatakategori, Områdesbehörighet. Den används för att kunna ange om det finns krav på särskild behörighet vid annonsering via EMIL.
 • Det har tillkommit en ny grunddatakategori, Aktivitetstillfällestyp. Den används för att kunna kategorisera olika typer av aktiviteter.
 • Det är möjligt att ange typ av Aktivitetstillfälle på ett Aktivitetstillfälle. Översiktssidan för aktivitetstillfälle har rättats och kompletterats.
 • Det har tillkommit en ny grunddatakategori, Praktiktyp. Den används för att kunna kategorisera olika typer av praktik.
 • Det är nu möjligt att konvertera och dokumentera Praktik för en student. För att kunna dokumentera Praktik krävs systemaktiviteten: Resultat: Dokumentera praktik
 • Det är ännu inte möjligt att via gränssnittet koppla Praktik till en av studentens utbildningar, den funktionaliteten är planerad till sprint 72.
 • Det är möjligt att importera deltagare till grupper definierade i nya Ladok. Det är användbart om lärosätet har grupper definierade i ett annat system. Det som krävs är personnummer på studenterna samt behörighet att administrera grupper: Studiedeltagande: Administrera grupper.
 • Det är möjligt att koppla Lokal märkning till Bevisbenämningar och bevispreciseringar, de sparas i informationsobjekt i Uppföljning men ingår ännu inte i någon rapport.

Förbättrad funktionalitet

 • När en valmöjlighet skapas/läggs till i paketeringstillfällesstrukturen så kan antagningsförfarandet anges enbart på valboxen och krävs inte på alla ingående kurstillfällen.
 • På översiktssidan för student visas vilken grupp/grupper en student tillhör.
 • Benämningar på aktörer har förändrats till Huvudhandledare och Handledare.

information till release notes
Loading...
Refresh

 Viktiga rättningar

 • Det är möjligt att ändra registreringsperiod även efter att tillfället har nått status Komplett. Ändringen slår igenom för antagna studenter.
 • Total summa för avklarade poäng har rättats i Studentöversikten. Det är också utbrutet hur mycket som är tillgodoräknat både i Studentöversikten och i listan över Deltagare.
 • Gränssnittet för resultatrapportering har uppdaterats så att det tydligare ska framgå vilken student man arbetar med. Antal studenter klara för att få betyg på hel kurs visas för resultatrapportörer och attestanter (på motsvarande sätt som i Resultatleveransen).
 • Det är nu enbart möjligt att välja en grupp vid begränsning på grupp vid Resultatrapportering. Studenten ska läsa kurstillfället samt ingå i vald grupp för att visas i listningen.
 • Om en student har fått del av kurs tillgodoräknad så är det inte möjligt att ta bort registreringen, det krävs att tillgodoräknandet först tas bort om registreringen ska tas bort.
 • Hanterat problemet med att eventet om registrerad programinriktning nådde NyA före eventet om registrerad på Programmet som inriktningen lästes inom.
 • Tidigare var det möjligt att ta bort en registrering när det fanns tillgodoräknanden inom en kurs. Nu utgör ett tillgodoräknande av modul eller del av kurs ett hinder för borttag av registrering och uppgifter om tillgodoräknandet måste tas bort innan registreringen kan tas bort.

 Tillgängliggjorda systemaktiviteter

Extern integration: Allmän läsbehörighet för Integration

Ingående Jira-ärenden

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Nyheter och förbättringar

Key T Summary
Loading...
Refresh

 

Buggfixar

Key T Summary
Loading...
Refresh

 

IK:n (nyheter, förbättringar, buggfixar)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 

Externa integrationer (NyA, CSN, Ping)

Key T Summary
Loading...
Refresh

 

 • No labels