Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

 • Det är nu möjligt att lägga till studieperiod på tillfällen för forskningsarbeten direkt från studiedeltagandefilken. För detta krävs den nya systemaktiviteten "Utbildningsinformation: Lägg till studieperiod". Dock om användaren tidigare haft möjlighet att lägga till studieperiod i utbildningsinformation kommer de fortsatt kunna göra det i det förenklade flödet utan ovanstående särskilda systemaktivitet.

  [LTRE-42710]
 • I uppföljningsdatabasen finns nu ett nytt BI-objekt: BI_BEVISBENAMNINGAR_LOKALMARKNING.

  [LTRE-42600]

Förbättrade funktioner 

 • I "Utdata: Deltagande Kurs" och "Utdata: Deltagande kurspaketering" är det nu möjligt att exportera till CSV-fil även vid utsökning på många utbildningskoder.

  [LTRE-42418]
 • Nu kan man välja att låta Ladok skicka ut en mejlavisering till den person man tilldelar ett tillgodoräknandeärende. Detta styrs via en checkbox i samband med att tilldelningen görs.

  [LTRE-42768]
 • Systemaktiviteten "Studiedeltagande: Studieplan – ändra" tas bort och ersätts med två nya systemaktiviteter: "Studiedeltagande: Lägg till förväntat deltagande på kurstillfälle inom kurspaketeringstillfälle" och "Studiedeltagande: Lägg till förväntat deltagande på kurspaketeringstillfälle inom annat kurspaketeringstillfälle". Systemaktiviteten "Studiedeltagande: Studieplan – ändra" inkluderade även behörighet att skapa förväntat deltagande till fristående kurs. För denna funktionalitet finns sedan tidigare egen systemaktivitet: "Studiedeltagande: Skapa förväntat deltagande till fristående kurs". Migrering sker för befintliga behörighetsprofiler.

  [LTRE-39481]
 • I uppföljningsdatabasen är nu BI_UTBILDNINGSINSTANSER kompletterad med GILTIGFRAN_PERIOD_ID.

  [LTRE-42364]
 • För en Studieavgiftsskyldighet där studenten är "Ej avgiftsskyldig" och orsaken är "Övriga orsaker" kan nu "Till och med datum" anges.

  [LTRE-39637]


Viktiga rättningar

Inga nyheter


Nya/ändrade systemaktiviteter

Ny systemaktivitet: "Utbildningsinformation: Lägg till studieperiod"


Systemaktiviteten "Studiedeltagande: Studieplan – ändra" tas bort och ersätts med två nya systemaktiviteter:

 • "Studiedeltagande: Lägg till förväntat deltagande på kurstillfälle inom kurspaketeringstillfälle"
 • "Studiedeltagande: Lägg till förväntat deltagande på kurspaketeringstillfälle inom annat kurspaketeringstillfälle".


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Examen

 • PUT /examen/utdata/{utdatatyp} och PUT /examen/utdata/export/{utdatatyp} har stöd för XML, vilket saknades i föregående version.

  [LTRE-43001]

Kataloginformation

 • Fältet "efternamn" på Användare är inte längre obligatoriskt fält

  [LTRE-42501]

Resultat

 • PUT /resultat/utdata/{utdatatyp} och PUT /resultat/utdata/export/{utdatatyp} har stöd för XML, vilket saknades i föregående version.

  [LTRE-43001]

Studiedeltagande

 • GET /studiedeltagande/utdata/uppehall är nu borttagen. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.uppehall. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42559]
 • GET /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu borttagen. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42477]
 • GET /studiedeltagande/utdata/studieavgiftsbetalning är nu borttagen. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieavgiftsbetalning. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42558]
 • Har utökat UtdataAvgransningstyp för Utdata Behörighetsvillkor med avgränsningsvalet UTBILDNINGSTILLFALLEN

  [LTRE-42814]
 • Har lagt till PUT {utdatatyp}/export där avgränsningsparametrarna skickas med i bodyn och skall användas istället för GET {utdatatyp}/export

  [LTRE-42418]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} och PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp}/export har stöd för XML, vilket saknades i föregående version.

  [LTRE-43001]

Uppföljning

 • Har lagt till unik identifierare för giltig från period i BI_UTBILDNINGSINSTANSER

  [LTRE-42364]
 • Nytt BI-objekt BI_BEVISBENAMNINGAR_LOKALMARKNING

  [LTRE-42600]


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • Fältet "efternamn" på Användare kommer att tappa sin markering som ett obligatoriskt fält

  [LTRE-42315]

Resultat

 • Resurserna BeslutsfattareResource, ResultatrapportörResource och RapporteringsfilterResource med tillhörande representationer kommer tas bort eftersom all hantering av 'medarbetarkopplingar' är utbytt mot hantering via 'medarbetarrättigheter'.

  [LTRE-41908]

Studiedeltagande

 • GET /studiedeltagande/utdata/studieaktivitetochfinansiering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieaktivitet.och.finansiering

  [LTRE-42354]
 • GET /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs/perioddeltagande är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42355]
 • GET /studiedeltagande/utdata/aktor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.aktor

  [LTRE-42341]
 • GET /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42477]
 • GET /studiedeltagande/utdata/studieavgiftsbetalning är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieavgiftsbetalning. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42558]
 • GET /studiedeltagande/utdata/uppehall är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.uppehall. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42559]
 • GET /studiedeltagande/utdata/behorighetsvillkor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.behorighetsvillkor

  [LTRE-42540]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs är deprecated sedan sprint 118 och kommer att tas bort. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42849]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42914]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurspaketering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurspaketering. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42791]
 • GET {utdatatyp}/export är nu deprecated. Använd istället PUT {utdatatyp}/export

  [LTRE-42988]

Utbildningsinformation

 • GET filtrera/export är nu deprecated. Använd istället PUT filtrera/export

  [LTRE-43045]


Alla ärenden i version 


LTRE-42966

Jiras anslutning till Ladok Git har slutat fungera

LTRE-42921

NeoLoad: fel uppstår i studentgränssnittstesterna vad examensansökan

LTRE-42746

Åtgärda VerifyMigrationTest i alla domäner

LTRE-42800

ta bort felaktig publisher (2) i senaste_handelser i sök

LTRE-42920

Endast siffror och skiljetecken bör tillåtas i fältet för Examinerad omfattning

LTRE-42521

ladoksystemet startar inte på ett tillförlitligt sätt på nybootade maskiner

LTRE-42283

Backup-hantering av Elasticsearch saknas på ladok3edit

LTRE-43084

runtest failar vid ab-upgrade

LTRE-43076

Byt namn på historikpost-entry.

LTRE-43007

Justera beräkningsformuläret för studieaktivitet

LTRE-42790

Notifieringar om pull requests

LTRE-42902

Att göra-flik - tydliggör "visa även resultat som inte är aviserat till mig"

LTRE-42953

Ta bort fliken "Aviseringar till mig från Ladok" (pilotlärosäten)

LTRE-42829

Klarmarkering i enpersonsrapportering på kursversion där senaste registrering finns ska länkas till kurstillfälleattestering

LTRE-42906

Mina kurser - sammanfoga flikarna för mina kurser, förtydliga "klara för resultat på kurs", och byt namn till "Rapportera"

LTRE-42903

Att göra-flik - justera utseende efter återkoppling

LTRE-42418

Utdata: Deltagande Kurs - Ej möjligt exportera till CSV vid utsökning av många kurskoder

LTRE-42768

Möjlighet att avisera tilldelad handläggare för TG-ärende genom ett mail per avisering

LTRE-39481

Dela upp systemaktivitet: Studiedeltagande: Studieplan - ändra

LTRE-42364

Komplettera BI_UTBILDNINGSINSTANSER med GILTIGFRAN_PERIOD_ID

LTRE-39637

Inför valbart t o m-datum under Övrig orsak i Studieavgiftsskyldigheter

LTRE-42251

Enpersonsrapportering - uppdatera översiktssidan med tydligare visning av resultatnoteringar

LTRE-42751

VerifyMigrationTest måste köras som en del av byggpipelinen

LTRE-42710

Lägga till studieperiod från studiedeltagande

LTRE-43003

Forcera refresh av index efter uppdateringar

LTRE-42600

Skapa nytt BI: BI_BEVISBENAMNINGAR_LOKALMARKNING.

LTRE-42891

Se till att java 11 finns installerat på servrar

LTRE-38098

Lägg till stöd för ShutdownMonitor i FeedCreatorLärosäteManager

LTRE-38097

Lägg till stöd för ShutdownMonitor i RapporthämtareLärosäte

LTRE-42955

Skapa ny Maven-komponent: studentinformation-api-internal

LTRE-42259

Resurs för Resultaintyg/nationellt intyg

LTRE-42477

Ta bort endpoint för GET Utdata Utbytesstudier (tidigast sprint 150)

LTRE-42558

Ta bort endpoints för Utdata Studieavgiftsbetalning(tidigast sprint 150)

LTRE-42559

Ta bort endpoints för Utdata Uppehåll(tidigast sprint 150)

LTRE-42706

Exponera värde för det sammanfattade tillståndet som enum för integrationer

 • No labels