Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: 1.49.0 (Släppt)

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

Inga nyheter

Förbättrade funktioner 

 • Nu är det inte längre möjligt att registrera på kurstillfälle där det finns tillgodoräknande på hel kurs.

  [LTRE-22400]
 • Gränssnittet för enpersonsrapporteringen har förändrats något. Nu finns möjlighet att attestera via menyn "Åtgärder" på aktuell rad. Även kring "Titel/Alternativ titel" och "Hänvisning till beslutshandling" har smärre justeringar skett.

  [LTRE-42826]
 • Tillfällesbyte: Krav på organisationsbehörighet för närmaste överliggande kurspaketering har tagits bort i det fall tillfällesbytet för kurs sker inom samma kurspaketering men till nytt kurspaketeringstillfälle.

  [LTRE-40323]


Viktiga rättningar

 • Utbildningsinformation: Åtgärdat problemet att öppna flik inom UI på ny webbläsar-flik.

  [LTRE-42923]
 • Bakåtpil fungerar återigen från fliken Utbildningsinformation.

  [LTRE-42730]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Informationen är ännu ej uppdaterad


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Resultat

 • Metoder för ändra (PUT) grund/mål i tillgodoräknande borttagna

  [LTRE-42516]

Studiedeltagande

 • GET /studiedeltagande/utdata/aktor är nu borttagen. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.aktor

  [LTRE-42341]
 • Skapa ett nytt Event; FörväntatDeltagandeUppdateradEvent, samt Utöka FörväntatDeltagande[Skapad/Uppdaterad]Event med en lista med perioddeltaganden. Extint behöver detta för att kunna skapa intyg över förväntat deltagande

  [LTRE-42348]
 • GET /studiedeltagande/utdata/studieaktivitetochfinansiering är nu borttagen. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieaktivitet.och.finansiering

  [LTRE-42354]
 • GET /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs/perioddeltagande är nu borttagen. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42355]


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • Fältet "efternamn" på Användare kommer att tappa sin markering som ett obligatoriskt fält

  [LTRE-42315]

Resultat

 • Resurserna BeslutsfattareResource, ResultatrapportörResource och RapporteringsfilterResource med tillhörande representationer kommer tas bort eftersom all hantering av 'medarbetarkopplingar' är utbytt mot hantering via 'medarbetarrättigheter'.

  [LTRE-41908]

Studiedeltagande

 • GET /studiedeltagande/utdata/studieaktivitetochfinansiering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieaktivitet.och.finansiering

  [LTRE-42354]
 • GET /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs/perioddeltagande är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42355]
 • GET /studiedeltagande/utdata/aktor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.aktor

  [LTRE-42341]
 • GET /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42477]
 • GET /studiedeltagande/utdata/studieavgiftsbetalning är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieavgiftsbetalning. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42558]
 • GET /studiedeltagande/utdata/uppehall är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.uppehall. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42559]
 • GET /studiedeltagande/utdata/behorighetsvillkor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.behorighetsvillkor

  [LTRE-42540]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs är deprecated sedan sprint 118 och kommer att tas bort. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42849]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42914]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurspaketering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurspaketering. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42791]
 • GET {utdatatyp}/export är nu deprecated. Använd istället PUT {utdatatyp}/export

  [LTRE-42988]

Utbildningsinformation

 • GET filtrera/export är nu deprecated. Använd istället PUT filtrera/export

  [LTRE-43045]


Alla ärenden i version 1.49.0


LTRE-42812

Det fattas övervakning av sök-tjänsten

LTRE-42811

WaitForServiceStartup.py väntar alltid på ostartade bakgrundsmigreringar

LTRE-42923

Öppna menyval i ny flik i UI fungerar inte

LTRE-42733

Problem med XML marshalling efter byte till java time

LTRE-42730

Bakåtpil fungerar inte från Utbildningsinformation

LTRE-42786

behörighetsprofilhistorik-dialogen beräknar felaktigt

LTRE-22400

Hindra registrering vid TG på hel kurs

LTRE-42826

Enpersonsrapportering: GUI-förändringar

LTRE-42709

Regel på utbildningstyp: Studieperiod kan läggas till

LTRE-40323

Vid tillfällesbyte inom kurspaketering ska organisationsbehörighet för kurs vara tillräckligt

LTRE-42278

Enpersonsrapportering - uppdatera vyn för ändra attesterat resultat (för pilotlärosäten)

LTRE-42277

Enpersonsrapportering - uppdatera rapporteringsvyn

LTRE-42708

Vyer ska skapas i repeatable migrations

LTRE-42707

Stored procedures ska skapas i repeatable migrations.

LTRE-42348

Publicera nytt event FörväntatDeltagandeUppdaterad + lägg till perioddeltaganden

LTRE-42767

Studentinformation: Se över flyway Vs hibernate via VerifyMigrationTest

LTRE-42765

ExtIntegration: Se över flyway Vs hibernate via VerifyMigrationTest

LTRE-42766

Kataloginformation: Se över flyway Vs hibernate via VerifyMigrationTest

LTRE-42355

Ta bort endpoints för Utdata Perioddeltagande Kurs (tidigast sprint 149)

LTRE-42354

Ta bort endpoints för Utdata Studieaktivitet och -finansiering (tidigast sprint 149)

LTRE-42341

Ta bort endpoints för Utdata Aktör (tidigast sprint 149)

LTRE-42833

Uppgradera node till 12.16.3

LTRE-42255

Avisera apiförändring

LTRE-41670

Uppgradera till angular 9 på gui och studentgränssnitt

LTRE-42771

Uppgradera till Apache Tomcat 9.0.35

LTRE-42340

149: Ta bort gammal resurs för bevisansökan

LTRE-42789

Konsumera händelser i EI som gör att perioddeltaganden skapas

 • No labels