Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: 1.46.0 (Släppt)

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

 • Utbildningsinformation: Det är nu möjligt att hämta en CSV-fil över utbildningstillfällen som sökts fram.

  [LTRE-42304]

Förbättrade funktioner 

 • På verifieringssidan av intyg döljer nu aldrig kontaktinformationen (sidfoten) själva innehållet.

  [LTRE-42194]
 • I studentgränssnittet har möjligheten att bifoga dokument lyfts in som ett steg i bevisansökan (om systemaktivitet för detta finns), d.v.s. innan man skickat in själva ansökan.

  [LTRE-41759]
 • I bevisansökan som görs i studentgränssnittet visas nu studentens kontaktuppgifter som ett sista steg.

  [LTRE-32385]
 • I bevisärenden har händelsetyper och noteringar justerats för att tydligare förmedla vad som hänt i ett ärende.

  [LTRE-42149]
 • Nu visas vilka fält (d.v.s. även eventuella resultatnoteringar) som kommer tas bort när man tar bort utkast eller attesterade resultat via enpersonsrapportering.

  [LTRE-42252]
 • I fliken "Att attestera" visas nu även resultat som är förberedda för borttagning.

  [LTRE-42168]
 • När CSV-fil hämtas i "Utdata: Aktör", "Utdata: Studieaktivitet och –finansiering" och "Utdata: Deltagande kurs" kan nu nu fler än 400 rader inkluderas. Utsökningsparametrar inkluderas i CSV-filen.

  [LTRE-42272]
 • Det är nu svårare att manipulera, ändra och kopiera data i intygen (PDF). Obs avser ej nationellt resultatintyg.

  [LTRE-42302]
 • All visning av resultat som behöver attesteras är borttagna från flikarna "Mina kurser" och "Mina kurser Organisationsrättigheter" på startsidan. Detta ska nu enbart visas i den nya fliken "Att attestera", som nu är först i ordningen av flikar på startsidan.

  [LTRE-41658]


Viktiga rättningar

 • Rättning i tillgodoräknandeärende så att vid koppling till kurspaketering syns bara en version av paketeringen även om studenten har gjort tillfällesbyten inom kurspaketeringen.

  [LTRE-42156]
 • Rättning i tillgodoräknandeärenden av ett fel som gjorde att det i vissa fall kunde dyka upp ett felaktigt meddelande om att studentens kurspaketering inte är påbörjad.

  [LTRE-42135]
 • I Nationell översikt visas nu även moduler som är tillgodoräknade med 0 poäng.

  [LTRE-42041]
 • I uppföljningsrapporten "Utfärdade bevis" har nu beräkningen av antal utfärdade bevis då en utbildning ingår i ett utbildningssamarbete rättats. Rapportunderlaget redovisar dock fortfarande ingående parter i ett utbildningssamarbete.

  [LTRE-41976]
 • Rättning av ett fel som gjorde att det ibland i Firefox inte gick att fylla i betyg i enpersonsrapporteringen.

  [LTRE-40115]
 • Rättat upp länken Uppföljning _ Gruppering av finansieringsformer.

  [LTRE-42447]
 • I bevisärenden är sökfält för precisering vid "Val av bevisbenämning" återigen tillbaka.

  [LTRE-42366]
 • Nationella översikten filtrerar nu även tillgodoräknanden på forskarnivå korrekt.

  [LTRE-42313]
 • Rättning i Nationella översikten så det godkända resultatet alltid visas i de fall det även finns ett icke godkänt resultat med samma examinationsdatum.

  [LTRE-42274]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Informationen är ännu ej uppdaterad


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Resultat

 • Nu finns möjlighet för integrationer att via resursen resultat/attattestera fråga efter attesteringar en viss användare har väntande. Antingen via (GET) resultat/attattestera/{användareUID} för alla resultat att attestera, eller via (GET) resultat/attattestera/aviserattill/{användareUID} för de resultat användaren har fått avisering till.

  [LTRE-42080]

Studiedeltagande

 • Nytt API för framsökning och csv-export av utdata Studieaktivitet och -finansiering: PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieaktivitet.och.finansiering

  [LTRE-42270]
 • Nytt API för framsökning och csv-export av utdata Deltagande kurs: PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42070]
 • Nytt API för framsökning och csv-export av utdata Aktör: PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.aktor

  [LTRE-42272]

Utbildningsinformation

 • Nytt API för csv-export av utbildningstillfällen

  [LTRE-42304]


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • Fältet "efternamn" på Användare kommer att tappa sin markering som ett obligatoriskt fält

  [LTRE-42315]

Resultat

 • Resurserna BeslutsfattareResource, ResultatrapportörResource och RapporteringsfilterResource med tillhörande representationer kommer tas bort eftersom all hantering av 'medarbetarkopplingar' är utbytt mot hantering via 'medarbetarrättigheter'.

  [LTRE-41908]

Studiedeltagande

 • GET /studiedeltagande/utdata/studieaktivitetochfinansiering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieaktivitet.och.finansiering

  [LTRE-42354]
 • GET /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs/perioddeltagande är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42355]
 • GET /studiedeltagande/utdata/aktor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.aktor

  [LTRE-42341]
 • GET /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42477]
 • GET /studiedeltagande/utdata/studieavgiftsbetalning är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieavgiftsbetalning. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42558]
 • GET /studiedeltagande/utdata/uppehall är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.uppehall. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42559]
 • GET /studiedeltagande/utdata/behorighetsvillkor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.behorighetsvillkor

  [LTRE-42540]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs är deprecated sedan sprint 118 och kommer att tas bort. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42849]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42914]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurspaketering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurspaketering. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42791]
 • GET {utdatatyp}/export är nu deprecated. Använd istället PUT {utdatatyp}/export

  [LTRE-42988]

Utbildningsinformation

 • GET filtrera/export är nu deprecated. Använd istället PUT filtrera/export

  [LTRE-43045]


Alla ärenden i version 1.46.0


LTRE-42156

TG avser kurspaketering - flera alternativ visas av samma kurspaketering

LTRE-42135

TG-ärenden: Meddelande om att kurspaketeringen inte är påbörjad fastän den är det

LTRE-42041

Tillgodoräknad modul om 0 hp visas inte i den nationella översikten

LTRE-41976

UF Utfärdade bevis: felaktig hänsyn tas till ingående parter i ett utbildningssamarbete i beräkningen

LTRE-40115

I vissa fall i Firefox fungerar inte betygsväljaren i enpersonsrapporteringen

LTRE-42275

Felaktiga openapi-annotationer i resultat

LTRE-42171

Se till att 'form feed'-tecken inte hamnar i vår databas.

LTRE-42447

Gruppering av finansieringform visas inte

LTRE-42366

Sökfält för precisering vid "Val av bevisbenämning" i bevisärenden saknas

LTRE-42349

CSN: Joda till Java-time bugg som påverkar filtreringsscenariot ÅterkalladFFGTillEkvivalentTillfälle

LTRE-42313

Filtrering i Nationell översikt visar ej TG på forskarnivå vid filtrering forskarnivå

LTRE-42274

Avvikande modulbetyg mellan nationella översikten och Ladok-Ping

LTRE-42339

Användarbehörighetshistorik visar endast den senaste ändringen för varje användarbehörighetspost

LTRE-42194

Kontaktinformation kan dölja delar av Verifieringssidan

LTRE-42193

Visa alla "resultat på kurs" som är redo att rapporteras för den med rapporteringsrättigheter

LTRE-41759

Bevisansökan: Bifoga dokument som ett tidigare steg, innan ansökan skickas in

LTRE-32385

Bevisansökan: Kontaktuppgifter ska presenteras som ett sista steg

LTRE-42149

Tydliggör noteringar i bevisärenden

LTRE-42253

Enpersonsrapportering - ta bort attesterat resultat

LTRE-42252

Enpersonsrapportering - ta bort utkast

LTRE-42168

Visa resultat som är förberedda för borttagning i fliken "Att attestera"

LTRE-42080

Möjlighet för API-användare att fråga efter väntande attesteringar

LTRE-42070

Exportera CSV för utdata Deltagande Kurs

LTRE-42272

Exportera CSV för utdata Aktör

LTRE-42270

Exportera CSV för utdata Studieaktivitet och -finansiering

LTRE-42304

CSV-fil för utbildingstillfällen

LTRE-41990

Angularuppgradering av samtliga grunddatakategorier

LTRE-40932

Komplettera med detaljdokumentation i OpenAPI specifikationen

LTRE-42302

Säkrare PDF:er för intyg (ej redigerbara)

LTRE-42268

Angularkonvertering sprint 146

LTRE-42071

Utdata: Testa MQT:er tillsammans med Utdatarapport

LTRE-41658

Ta bort all hantering av attestering från "Mina kurser-flikarna" på startsidan, samt justera flikordning

LTRE-42276

Search Panel, ändra ordningen på rubriker med valt språk engelska

 • No labels