Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: 1.38.4 (Släppt)

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

Inga nyheter

Förbättrade funktioner 

Inga nyheter


Viktiga rättningar

 • Rättar fel som gör att uppdatering av giltighet på "Konfiguration av autentisering" inte får genomslag i alla domäner.

  [LTRE-40985]
 • Rättning i hantering vid omstart av datamigreringar.

  [LTRE-40999]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Informationen är ännu ej uppdaterad


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Examen

 • Nytt attribut i LokalBevistypsinformationRepresentation som heter ProjekttitelSkrivsUtIBevis.

  [LTRE-31039]
 • Ny ingång för att skapa lokal bevistypsinställning och enskilda ingångar för att uppdatera beslutsfattande av utfärdande, moduler i bevis och projekttitel i bevis.

  [LTRE-40669]
 • Indikator på resultatintyg om kurs är annat resultat eller inte

  [LTRE-40677]

Resultat

 • Borttagna resursmetoder för slutföra attest av Annan merit gällande: skapa, rätta, ta bort, ange om kan ingå i bevis, ange om kan ingå i gemensam examen. Ny hantering av återautentisering medger borttaget av resursmetoderna. Påverkar inte integrationer då de inte kan använda sig av resursmetoder som rör attestering.

  [LTRE-40491]
 • Ny queryparam för /utbildningsinstans/filtrera kallad tamedpersonuppgiftervidindividuellkurs som anger om personuppgifter ska tas fram för individuella kurser. Nytt attribut i Utbildningsinstans kallad IndividuellReferens, som är en Student. Även Resultatrattighet har nu det attributet, men oavhängigt någon ny queryparam.

  [LTRE-40551]
 • Ny resursmetod resultatrattighet/kontrollerarapporteringsmojlighet för kontroll huruvida en viss användare kan rappportera resultat för en uppsättning studenter och utbildningar. Nya representationer för ändamålet: KontrolleraRapporteringsrattighetLista och KontrolleraRapporteringsrattighet

  [LTRE-40608]

Studentinformation

 • Den äldre listan med studenthistorikposter: "Student" av typen Studenthistorikpost har nu tagits bort från REST-GET http://relations.ladok.se/studentinformation. Nu finns bara "Studenthistorikpost" av typen StudenthistorikpostNy kvar

  [LTRE-40171]


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • Fältet "efternamn" på Användare kommer att tappa sin markering som ett obligatoriskt fält

  [LTRE-42315]

Resultat

 • Resurserna BeslutsfattareResource, ResultatrapportörResource och RapporteringsfilterResource med tillhörande representationer kommer tas bort eftersom all hantering av 'medarbetarkopplingar' är utbytt mot hantering via 'medarbetarrättigheter'.

  [LTRE-41908]

Studiedeltagande

 • GET /studiedeltagande/utdata/studieaktivitetochfinansiering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieaktivitet.och.finansiering

  [LTRE-42354]
 • GET /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs/perioddeltagande är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42355]
 • GET /studiedeltagande/utdata/aktor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.aktor

  [LTRE-42341]
 • GET /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42477]
 • GET /studiedeltagande/utdata/studieavgiftsbetalning är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieavgiftsbetalning. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42558]
 • GET /studiedeltagande/utdata/uppehall är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.uppehall. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42559]
 • GET /studiedeltagande/utdata/behorighetsvillkor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.behorighetsvillkor

  [LTRE-42540]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs är deprecated sedan sprint 118 och kommer att tas bort. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42849]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42914]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurspaketering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurspaketering. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42791]
 • GET {utdatatyp}/export är nu deprecated. Använd istället PUT {utdatatyp}/export

  [LTRE-42988]

Utbildningsinformation

 • GET filtrera/export är nu deprecated. Använd istället PUT filtrera/export

  [LTRE-43045]


Alla ärenden i version 1.38.4


LTRE-40985

Autentiseringstyp uppdateras inte i vid eventkonsumtion i resultat + examen

LTRE-40999

Datamigreringar går fel vid omstart pga samma event konsumeras igen.

 • No labels