Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: ()

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

 • Ny funktion för massinläggning av resultat, kopierat från exempelvis Excel, kan nu nås via aktivitetstillfällesrapporteringsvyn. Kräver systemaktiviteten "Resultat: Klistra in resultat via aktivitetstillfälle". (I version 1.36 rekommenderas att massinlägga max 100 resultat åt gången p.g.a. prestandaproblem vid klarmarkering. Detta kommer åtgärdas till version 1.37.)

  [LTRE-40098]

Förbättrade funktioner 

 • Nationell översikt listar nu tillgodoräknanden med mål hel kurs. Summeringen visar både tillgodräknanden med mål hel kurs och mål del av kurs.

  [LTRE-40109]
 • I Systemadministration - Användare och behörigheter - Behörighetsprofiler har en ny filtreringsmöjlighet införts för att filtrera på rättighetsnivå.

  [LTRE-40173]
 • Det är nu möjligt att koppla annat resultat, med ursprung eget lärosäte, direkt mot yttre kurspaketering.

  [LTRE-39335]
 • Förbättringar är gjorda så att studenter som byter kurstillfälle inte förlorar eventuell anmälan till aktivitetstillfälle som gjordes via gamla kurstillfället.

  [LTRE-38349]
 • Varje antagningsomgångskod är nu unik i grunddata, vilket innebär att man inte kan skapa flera antagningsomgångar med samma kod på lärosätet.

  [LTRE-36008]


Viktiga rättningar

 • Rättning är gjord i Grunddata, så att när lokal datumperiod för Period uppdateras så sparas den korrekt.

  [LTRE-38663]
 • Rättning är gjord i studentgränssnittet så att totalsumman visas korrekt.

  [LTRE-40234]
 • Rättning i Utdata Aktör så att när filtrering görs på "Registrering inom" kommer inte längre doktorander med förväntat deltagande med.

  [LTRE-39937]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Ny systemaktivitet:
Resultat: Klistra in resultat via aktivitetstillfälle


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Kataloginformation

 • Tillägg av kompatibla säkerhetsnivåer för aktivitet som kräver autentisering. Förberedelse för nya säkerhetsnivåer som stödjer SWAMID AL2

  [LTRE-40275]

Resultat

 • Vid klarmarkering och attestering av resultat och listning av hinder för studenter som gjort tillfällesbyte efter att de lagts till ett aktivitetstillfälle måste uid för aktivitetstillfället skickas med i anropet för att rapportering ska ske på ursprunglig version och ursprungligt tillfälle.

  [LTRE-38349]
 • Nytt attribut KurspaketeringsinstansUID i AnnatResultat och AnnatResultatRattning.

  [LTRE-39335]
 • Nytt attribut KurspaketeringsinstansUID i AnnatResultatAttesteratEvent och AnnatResultatRattatEvent.

  [LTRE-39335]
 • Resultat.Status borttagen enligt tidigare avisering.

  [LTRE-39732]
 • Annat resultat skickar med uid för kurspaketering om så är angivet.

  [LTRE-39836]


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

 • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

  [LTRE-31039]

Infrastruktur

 • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

  [LTRE-40068]

Kataloginformation

 • Fältet "efternamn" på Användare kommer att tappa sin markering som ett obligatoriskt fält

  [LTRE-42315]

Resultat

 • Resurserna BeslutsfattareResource, ResultatrapportörResource och RapporteringsfilterResource med tillhörande representationer kommer tas bort eftersom all hantering av 'medarbetarkopplingar' är utbytt mot hantering via 'medarbetarrättigheter'.

  [LTRE-41908]

Studiedeltagande

 • GET /studiedeltagande/utdata/studieaktivitetochfinansiering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieaktivitet.och.finansiering

  [LTRE-42354]
 • GET /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs/perioddeltagande är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42355]
 • GET /studiedeltagande/utdata/aktor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.aktor

  [LTRE-42341]
 • GET /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42477]
 • GET /studiedeltagande/utdata/studieavgiftsbetalning är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.studieavgiftsbetalning. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42558]
 • GET /studiedeltagande/utdata/uppehall är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.uppehall. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42559]
 • GET /studiedeltagande/utdata/behorighetsvillkor är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.behorighetsvillkor

  [LTRE-42540]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs är deprecated sedan sprint 118 och kommer att tas bort. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurs

  [LTRE-42849]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/utbytesstudier är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.utbytesstudier

  [LTRE-42914]
 • PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurspaketering är nu deprecated. Använd istället den generella ingången PUT /studiedeltagande/utdata/{utdatatyp} där utdatatyp har värdet studiedeltagande.utdata.deltagande.kurspaketering. Se UtdataTypRepresentation

  [LTRE-42791]
 • GET {utdatatyp}/export är nu deprecated. Använd istället PUT {utdatatyp}/export

  [LTRE-42988]

Utbildningsinformation

 • GET filtrera/export är nu deprecated. Använd istället PUT filtrera/export

  [LTRE-43045]


Alla ärenden i version 


LTRE-39379

UTRED: Utfärdade bevisens bevisgrundtyper  är fel.

LTRE-39669

Mycket loggningar från filtjänsten i prod

LTRE-39526

Uppgradera hibernate till senaste

LTRE-38663

Datumperiod i period (från lokal mall) sparas inte vid redigering

LTRE-40324

Skydda identitetsuppgifter fastnar på bekräfta-sidan

LTRE-40192

Se över timeouthanteringen för feed-klienter

LTRE-40413

NeoLoad: admin-sviten hänger vid nedstängning ibland

LTRE-40404

NeoLoad: för få tentamensansökan görs i testerna för studentgränssnittet

LTRE-40328

Inkludera schemas.ladok.se-atom.xsd i restdokumentationens lista över scheman

LTRE-40240

Ta bort tjänstekonfigurationer där läsning av interna feeds kan deaktiveras

LTRE-40234

Totalsumman skrivs ut som NaN hp

LTRE-40110

JAXB tillåter inte nya attribut vid tolkning av händelser från NyA

LTRE-40480

Kan inte hämta ärenden för utfärdade bevis där man använt säkerhetsnivån INGEN

LTRE-40459

Problem med kurstillfällen utan deltagare

LTRE-40414

NeoLoad: utbildningsmall fattas ibland när nytt utbildningstillfälle ska skapas

LTRE-40063

Se till att det finns test att alla events kan serialiseras och avserialiseras i alla relevanta tjänster

LTRE-39937

Utdata Aktör. Doktorand med förväntat deltagande ingår felaktigt i sökresultatet

LTRE-40109

GUI: Nationell Översikt - Visa tillgodoräknanden

LTRE-39964

Titta igenom alla scheduled tasks så att de har korrekt a/b-hantering

LTRE-39490

Vi borde hålla koll på 3pp:er etc även i gui

LTRE-40310

NeoLoad: dataladdningen tappar prestanda över tid

LTRE-40292

API: Nationell översikt 1.36

LTRE-40217

Massinläggning av resultat del 2: Klarmarkera (betyg och datum)

LTRE-40173

Inför filtreringsmöjlighet för behörighetsprofiler

LTRE-40113

MiV: Publicera ny händelse för uppehåll till MiV

LTRE-39335

Möjlighet att koppla annat resultat till kurspaketering

LTRE-38349

Möjliggör rapportering för alla aktivitetstillfällesmöjligheter - Delmål 1

LTRE-40360

NeoLoad: uppgradera till version 7.0.x

LTRE-39778

Försämrad prestanda vid export av underlag för HPR

LTRE-36008

Antagningsomgångar måste ha en kod som är unik per lärosäte

LTRE-40214

Första version av HST och HPR i samma rapport, del D (0.5)

LTRE-39656

Skapa mätpunkter för integrationer

LTRE-40098

Massinläggning av resultat del 1: Spara betyg och datum till utkast

LTRE-40039

Första version av HST och HPR i samma rapport, del C

LTRE-39196

Konsumera koppling "Annan merit" inom Utfärdat bevis till EI

LTRE-40295

Se över användarnamn för CSN, NyA och MiV - diffar mellan prod och testmiljöer

LTRE-40294

Tilldela CSN, NyA och MiV systemaktiviteten EXTRA_LÄSAKTIVITET_NATIONELL

LTRE-40289

Ny Nationell systemaktivitet (EXTRA_LÄSAKTIVITET_NATIONELL) för externa intressenter, sätt produktionsfärdig=false

LTRE-39430

Meddela NyA och MiV utifrån LTRE-39082

LTRE-38953

Konsumera koppling "Resultat på modul" inom Utfärdat bevis till EI (ny funktionalitet införd i EX fr o m 1.29)

LTRE-40296

TEST: Dynamisk lärosäteskod baserad på extern intressent: CSN, NyA, MiV

LTRE-40118

Säkerställ OAS 3 (Open Api Specification)

LTRE-38549

TG inom resultat på modul och hel kurs

LTRE-40378

Skapa testmiljöcertifikat för Socialstyrelsen

LTRE-40280

Annotation+aspekt för enforcing av återautentisering

LTRE-40277

Visa inloggningstid och säkerhetsnivå i GUI-footern

LTRE-39864

Prestandatesta DB2 11.5

LTRE-40337

Enforcing av ny återautentisering i annan domän än KI

LTRE-40275

Regelverk vid val av aktivitet för konfiguration av autentisering

LTRE-40273

3pp:er version 1.36

 • No labels