Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: 1.35.1 (Släppt)

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

Inga nyheter

Förbättrade funktioner 

Inga nyheter


Viktiga rättningar

  • Rättat fel i REST-dokumentationen som uppstått efter tidigare uppgradering av tredjepartsramverk.

    [LTRE-40305]


Nya/ändrade systemaktiviteter

Informationen är ännu ej uppdaterad


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Inga nyheter


Avisering för framtida API-förändringar

Examen

  • Befintliga ingångar för att skapa och uppdatera LokalBevistypsinformation kommer att tas bort. Kontakta supporten via ett ärende om ni har någon integration som använder dessa ingångar så hjälper vi er.

    [LTRE-31039]

Infrastruktur

  • För de lärosäten som kör en egen instans av Studentgränssnittet måste propertyn L3.guiStaticContentPath sättas till den sökväg som de statiska js-filerna servas från (utan "trailing slash"). Tidigast i 1.28 blir propertyn obligatorisk. Från och med 1.25 är detta en varning.

    [LTRE-40068]


Alla ärenden i version 1.35.1


LTRE-40305

Genereringen av restdokumentation saknar information om parametrar

LTRE-39971

Obefintlig dokumentation på /restdoc gällande /filtrera på utbinstans och utbtillf

  • No labels