Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release: 1.18.1 (Släppt)

Systemdokumentation: Ladok systemdokumentation

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

Kända fel just nu: Kända fel och brister

Förändringar i dokumentationen: Forandringar i dokumentationen

Nyheter


Nya funktioner

Inga nyheter

Förbättrade funktioner 

Inga nyheter


Viktiga rättningar

Inga nyheter


Nya/ändrade systemaktiviteter

Informationen är ännu ej uppdaterad


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.


API-förändringar

Examen

 • Ny ingång för att uppdaterade en bevisbenämning för registervård bevisbenamning/uid/registervard

  [LTRE-35925]

Extintegration

 • Utannonsering är nu endast möjligt via utbildningsinformations api (/utbildningsinformation/utbildningstillfalle/publicering/{uid}), rest-ingång '/extintegration/emil/utannonsering/utbildningstillfalle' är nu borttagen. /extintegration/emil/utannonseringar (utannonseringshistorik) kommer att tas bort i version 119 eller 120 och ersätts med (/utbildningsinformation/utbildningstillfalle/utannonseringar/{utbildningstillfalleUID}).

  [LTRE-35619]

Resultat

 • Ny rel resultat/kurstillfalle/aktivitetstillfalle/skafinnasstudenter

  [LTRE-36652]

Studiedeltagande

 • Ny resurs för att söka utdata deltagande kurs som även inkluderar nivån perioddeltagande, PUT /studiedeltagande/utdata/deltagande/kurs/perioddeltagande ej tillgänglig för API-användare.

  [LTRE-36336]

Utbildningsinformation

 • Utannonsering är nu endast möjlig via utbildningsinformation (/utbildningsinformation/utbildningstillfalle/publicering/{uid}), rest-ingång '/extintegration/emil/utannonsering/utbildningstillfalle' är borttagen.

  [LTRE-35619]
 • Ta bort gamla "denormaliserade" representationer från utbildningsinformation som inte längre används (död kod).

  [LTRE-36435]

Ärendehantering

 • Ny ingång för att hämta mina ärenden som student

  [LTRE-36163]
 • Bryt ut BilagaTillÄrendeResource och BilagaTillAnsökanResource från BilagaResource

  [LTRE-36272]
 • Mina ärenden returnerar explicit representation

  [LTRE-36489]


Avisering för framtida API-förändringar

Kataloginformation

 • Administration och åtkomst till användarbehörigheter ska inte längre ske via /kataloginformation/anvandare (GET/POST/PUT av typen Anvandare). För typen Anvandare utgår attributet Anvandarbehorighet (tidigast från version 1.24). Använd istället /kataloginformation/anvandarbehorighet (GET/POST/DELETE) för att administrera en användarbehörigheter i taget, eller använda importfunktionen.

  [LTRE-36832]

Resultat

 • IK-specifik funktionalitet var synlig utåt, kommer att tas bort/hanteras på annat sätt

  [LTRE-36790]

Utbildningsinformation

 • Utannonseringshistorik från extintegration (/extintegration/emil/utannonseringar) tas bort i version 1.20 (fr.o.m. version 1.18 ska (/utbildningsinformation/utbildningstillfalle/utannonseringar/{utbildningstillfalleUID}) användas i stället.

  [LTRE-36283]

Ärendehantering

 • Ta bort fält Idp och ShibbolethSessionID från Beslutsinformation

  [LTRE-37152]


Alla ärenden i version 1.18.1


Inga nyheter

 • No labels