Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Versionsinformation sprint 117

NyheterNya funktioner och systemaktiviteter

StoryEn temporär lösning levereras för hämtning av rapportresultat och/eller rapportunderlag i händelse av time-out. Hanteringen beskrivs i bilaga i ärende LADOKSUPP-6093

Förbättrade funktioner


Nya/ändrade systemaktiviteter


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.

Viktiga rättningar


IKAPI-förändringar


  • No labels