Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Versionsinformation sprint 116

NyheterNya funktioner och systemaktiviteter

 

Förbättrade funktioner

 

Nya/ändrade systemaktiviteter


Nationella utbildningsmallar

Informationen uppdateras i de fall förändringar sker i produktionsmiljön.

Viktiga rättningar


IK

 

API-förändringar


Alla ärenden i version 1.16.2


  • No labels