Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation för nya Ladok senaste version

På denna yta hittar du leveransinformation -  även kallade release notes - alltså information per leverans av nya Ladok om ingående ärenden med mera. Dessa sidor är ett komplement till den vanliga systemdokumentationen som du hittar på Ladok dokumentation - Senaste Version och gäller för MIT-miljöerna. 

För varje leverans - release - som görs i samband med avslutad sprint, tillkommer en sida med det information om det arbete som utförts under den aktuella sprinten. Sidorna numreras utifrån sprintens nummer och versionsbeteckning. 

Observera att sidan för pågående sprint (senaste sidan) uppdateras fram till sprintavslut. 

För tips på hur man uppdaterar sidan och JIRA ärenden på sidan, se Dokumentera sprinten.docx

Åtkomst till ärendelistorna

För att ta del av listorna med ärenden i JIRA, måste du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA och vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena har dessa rättigheter. 

Viktiga länkar

Systemdokumentation senaste version: Ladok dokumentation - Senaste Version

Aktuell version IK: https://ladok.se/produktionssattning/informationskonvertering/aktuell-version-ikn

Driftsinformation: https://ladok.se/drift-och-support/driftsinformation-nya-ladok

Inloggning MIT-IK: https://www.mit-ik.ladok.se

Inloggning MIT-demo: https://www.mit.ladok.se

 

  • No labels