Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Leveransinformation för nya Ladok senaste version

På denna yta hittar du leveransinformation (även kallad release notes) för varje leverans av nya Ladok. Informationen summerar de förändringar och förbättringar som skett i produkten sedan föregående leverans.

Varje sprint genererar en xx.0-leverans, som vid behov kan åtföljas av extraleveranser (xx.1, xx.2 etc).

Leveransinformation är ett komplement till nya Ladoks Systemdokumentation (se länk nedan).

Åtkomst till länkade JIRA-ärenden

En leveransinformationssida innehåller länkar till ingående JIRA-ärenden. För att kunna ta del av innehållet i länkade JIRA-ärenden, behöver du ha behörighet att se det aktuella projektet (LTRE) i JIRA samt vara inloggad användare i Confluence. Alla lokala projektledare på lärosätena skall ha dessa rättigheter. 

Viktiga länkar

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Senaste Version

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Inspelning av sprintdemo:  http://ladok.se/moten-och-traffar/demonstrationer

 

  • No labels