Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Ladok 3 Resultathantering 1.6

Slutlig leverans av Ladok 3 Resultathantering 1.6.

Release: Ladok 3 Resultathantering 1.6

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Resultathantering

Levereras:

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Prestanda

Denna release (inklusive 1.5 som vi drog tillbaka) innehåller ett antal rättningar som vi vill få ut för att inte orsaka onödiga problem. Vi har även gjort en del ändringar för att förbättra prestanda. Tyvärr kan det ändå i vissa fall ge något försämrade svarstider. Vi har nyligen efter ytterligare analys och tester, bl a omkonfigurering av MySQL på LDC, hittat delar i koden som skapar onödiga SQL-anrop till databasen. Vi jobbar därför med att åtgärda detta och räknar med att vi kan ha en lösning på plats andra halvan av mars. Baserat på det vi hittat nu är vi ganska övertygade att dessa åtgärder kommer att ge ett tillfredsställande resultat.

 

Innehåll 

JiraBeskrivningKommentar
LADOKSUPP-61Attesteringsvy ändrad till det sämre 
LADOKSUPP-65Anonymkod ej synlig/användbar i nya verisonen (troligtvis pga av tidigare utkast) 
LADOKSUPP-67Fel med anonymkod i resultathanteringensleveransen som rullades tillbaka 
LADOKSUPP-78Resultatrapportering via aktivitetstillfälle möjlig trots pågående rapportering via modul 
LTRE-23847Byt benämning på länk "Visa Betygsfördelning" till "Utökad information" 
LADOKSUPP-33Registervårdsskript   • No labels