Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Ladok 3 Resultathantering 1.5

Slutlig leverans av Ladok 3 Resultathantering 1.5.

Release: Ladok 3 Resultathantering 1.5

Systemdokumentation: Ladok dokumentation - Resultathantering

Levereras:

Driftsinformation: http://www.ladok.se/ladok/driftsinformation/

Innehåll 

JiraBeskrivningKommentar

L3SUPPORT-2621

Problem och otydligheter med resultatrapportering på tentatillfälle

Problem: Otydligheter med resultatrapportering på tentatillfälle, som kan orsaka felsituationer i senare steg.

Lösning: Det ska inte vara möjligt att rapportera och sedan attestera från olika håll.

Vi vill hindra användaren att komma i feltillståndet att man samtidigt kan hantera resultat via aktivitetstillfälle och direkt på modul med  följande beteende:

Om en användare börjat med att spara eller klarmarkera ett resultat via aktivitetstillfälle, ska det inte vara möjligt att i samma vy samtidigt spara eller klarmarkera eller attestera (egentligen påbörja resultatrapportera) resultat för motsvarande modul.

Det omvända gäller också så att om man först sparar eller klarmarkerar ett resultat på modul ska det inte vara möjligt att i samma vy samtidigt spara eller klarmarkera eller attestera (egentligen påbörja resultatrapportera) resultat för motsvarande aktivitetstillfälle.

Dvs går man in i resultatrapportering via aktivitetstillfälle ska man inte komma åt/se motsvarande uppgifter för resultat direkt på modul eller går man istället in direkt på modul ska man inte komma åt/se motsvarande uppgifter för resultat via aktivitetstillfälle.

L3SUPPORT-2604

Timeout vid attestering av modul med många studenter

Problem: Timeout vid attestering av modul med stora mängder studenter

Lösning: Hämta inte betygsfördelning initialt, utan endast momentstrukturen. För att hämta betygsfördelning behövs en extra knapptryckning.

L3SUPPORT-2632

Uppläsning av rapporteringsunderlag tar för lång tid

Problem: Uppläsning av rapporteringsunderlag tar för lång tid

Lösning: Inför server-paginering. Endast klient-paginering löser inte problemet eftersom det är själva sökningen som tar för lång tid och en klient-paginering begränsar inte sökningen vilket server-pagineringen däremot gör.

L3SUPPORT-2612

Import användare och email till Resultatdatabas test

L3SUPPORT-2612 - Import användare och email till Resultatdatabas test

Problem: Vi större mängder användare, går det inte att administrera användare i gui:t eftersom man får timeout.

Lösning: Införa sökfält för att den vägen begränsa den upplästa mängden rader, samt paginera sökresultat på klientsidan.

LTRE-22362 

Justera hantering av återautentisiering så det fungerar med SSO

Problem: Återautentisiering fungerar inte korrekt då SSO är påslaget.

Lösning: Justera kontrollen av återautentiseringen för att hantera även denna konfiguration.

L3SUPPORT-2659

Alla framtida kurstillfällen syns under "Mina rapporteringar"

Problem: Alla framtida kurstillfällen syns under ”Mina rapporteringar” om man är kopplad som resultatrapportör på hel kurs.

Lösning: Begränsa visningen av framtida kurstillfällen till 4 veckor in i framtiden

   

Ärende utan åtgärd

L3SUPPORT-2643 - Inkonsistent organisation.

Det är inte möjligt via GUI att skapa en användarbehörighet med en organisation som inte används i kurs och prov. Validering görs också när användare skapas med användarbehörighet. Trolig orsak till felaktigheter som uppstått har troligen kommit in på annat sätt än via GUI eller REST.
Ärendet lämnas därför utan åtgärd.

  • No labels