Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Möte 200925

NrFråga/informationNamnAnteckning
1Hantering och information av övergripande förändringar som berör många användare (t.ex. startsida)Gun Wallius

Information om arbetet med studentgränssnittetKlara Nordström


2Information om utökning av BI-objekten.Jan JohanssonRapport från VP- arbetet

Malin Zingmark/ MagnusMöte 200911

Deltagare

  • Camilla Gustafsson, MDH
  • Dennis Lundberg, MDH
  • Karim Andersson, LU
  • Håkan Fasth, HH
  • Gun Wallius, GU
  • Magnus Mörck, KF, Produktägare Ladok
  • Anette Eriksson, KAU, Administrativt stöd

Deltog ej

  • Karolina Tuvesson, BTH
  • Stellan Englen, CTH


NrFråga/informationNamnAnteckning

InledningMagnus

Inga förändringar i mötesstrukturen görs under hösten utan vi behåller vårens upplägg.

Punkter till prioriteringsråden ska skickas in senast måndag samma vecka.  Då har alla några dagar på sig att sätta sig in i punkterna samt Magnus hinner ta upp dem med team produkt ansvariga (TPA).


Era förväntningar på prioriteringsrådet? Hur ser ni på arbetet i höst?Magnus

Diskussionsforum.

Hjälpa till med inbördes prioritering.

Föra in frågor.

Konsortiets bollplank.

Dialogforum.

Lyfta nytillkomna krav.

Ge råd vid nytillkomna krav.

Ge råd när det är lämpligt att implementera funktionalitet.

Ge direktåterkoppling hur leveranserna tas emot (speciellt om det är långt mellan önskemål och leverans)


Q2 uppföljning

Färdplan Q3-Q4

Magnus

Kommentarer vid genomgången av uppföljning och färdplan:

Frågetecken för tidplanen för ett nytt studentgränssnitt. Leverans till alla lärosäten planeras fortfarande till i slutet på året- början på nästa år. Vi bjuder in Klara och Andes till nästa prioriteringsråd för att berätta om arbetet med studentgränssnittet.

Prioriteringsrådet var lite kritiska gällande utökningen av BI-objekten. Ett arbete gjordes i början på året men därefter upplevs det inte gjorts så mycket. Magnus tar med sig frågan och återkommer vid nästa möte.

Bra sammarbete melan ATI-gruppen och Ladokkonsortiet i integrationsfrågor.

Det görs integrationstester på flera håll gällande resultat mellan Ladok och Canvas.


Rapport från VP- arbetetMagnus

Synpunkter är insamlade från alla delar av Ladokkonsortiet.

Nu påbörjas arbetet med ytterligare bearbetning och prioritering.

Presenteras därefter för prioriteringsrådet i slutet på oktober.

1Hantering och information av övergripande förändringar som berör många användare (t.ex. startsida)GunPunkten flyttas till nästa möte


D  • No labels