Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prioriteringsordning inför planerade sprintar OBS! Arbetsdokument!

118181129181212

Prioriterade förbättringar i Studentgränssnittet

Styrning av ärendehantering/tilldelning/filtrering (avvaktar återkoppling)

Flöde TG-ansökan (inkl bifoga bilaga) del 3:  bifoga bilaga till TG-ärende 

Knyta attestant till  student

Ersätts av - merithantering (arbete pågår men leveransen av funktionalitet dröjer)

Rättningar inför ÅR (avser prestanda och beräkningsunderlag)

Utdata förväntat deltagande del2 (tydligare hantering för tillfällen med mer än en studieperiod)

Ändra bevistyp på bevisbenämning, registervård

Tekniska förbättringar, Användbarhetsförbättringar, BI-objekt, Engelska översättningar

preliminärt i produktionsmiljön 10/1Följande åtgärder är placerade i fallande prioritetsordning. Åtgärdena är av olika storlek och tar därmed olika lång tid att implementera. Placeringen är högst preliminär och kommer i många fall att flyttas framåt då buggar och andra oförutsedda åtgärder i många fall hanteras skyndsamt.
Revidering av examensbeslut, delar som inte ingår i beslutet

Hantera ej längre giltig grunddata

Ta med modulresultat i examensbevis

Rapportera resultat för en student/flera resultat

Revidering av TG-beslut

Import av CSV-underlag för resultat 

Översyn av hantering av aktivitetstillfälle

Förenkla funktionen för att ta bort och lägg in nytt resultat i ett flöde

Knyta rapportör till modul och organisation/utbildningstypsgrupp (klara senast mars)

Knyta rapportör till student eller grupp (klara senast mars)

Gruppera klarmarkerade resultat för samtidig/smidigare attestering

Ange precicering för TG mot annan specifikation

Vy för total-översikt för student, prio för uppgifter som inte framgår i Ping inklusive samarbeten (Utredning)

HST-HPR i samma rapport

Visning av resultatnotering för student vid ej attesterat resultat 

Prioriterade förbättringar för Intyg

Förbättrat stöd vid handläggning av bevis 

Hänsyn till överlappande kurser vid registrering

Hänsyn till överlappande kurser vid lägg till kurstilfälle

Utökade möjligheter för behörighetsstyrning på organisation/information

Ytterligare förbättringar i API mot CSN vid registervård

Realtidsuppdatering av UF-databasen 

Översyn av genomströmning kurspaketering (kohort)

Systemaktiviteter behöver vara självständiga och begripliga

Spårbarhet - Underlätta "undersökning" i historik/loggar

Kunna begränsa/gruppera på all information (studietakt, undervisningsspråk, kurstid) i uppföljning

Översyn av studentgränssnittet och administratörsgränssnittet med avseende på användbarhet (tillgänglighet)

Utbildningsinformation - ta bort i utkast

Utbildningsinformation -  användbarhetsförbättringar vid hantera struktur samt ingående delar

Översyn av studieplansvy/studiedeltagandevy

Ändra i studenters studieplaner (omval under valperiod) - (Mars)

Flexibel grupp

Hantering av lokal märkning på utbildningstillfälle

Utbildningsinformation - kopiera utbud

Områden att hantera varje sprint: Tekniska förbättringar, Användbarhetsförbättringar, BI-objekt, Engelska översättningar

GB/GBA-markering för att tillåta antagning (klar till terminstart HT19)

Införa möjlighet att kunna markera vilka nationella grundata som ska vara tillgängliga lokalt


Teckenförklaring:

Röd = tillkommit sedan förra fredagsmötet. Blir svart efter genomgång på nästa möte.

= funktionalitet som tillkommit och blivit inprioriterad i sprint

= upp-prioriterat till tidigare sprint

= ner-prioriterat till senare sprint

  • No labels