Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ladoks verksamhetsplan för 2019 finns här: Ladok.se


Prioriteringsordning inför kommande utveckling OBS! Arbetsdokument!                                                                                                 Tabellen uppdaterad 2019-06-24

FunktionalitetBeskrivningPrioriteringFörändring i prioritetAnm.
Planerad leverans Q3 2019Massinläggning för resultat  LTRE-36394

"Möjlighet att importera underlag för resultat via csv-fil"

Det finns behov av effektivare stöd för inläggning av modul- respektive kursresultat i de fall sidosystem används för förarbetet.

Ingår i VP2019- prio 1Vy för total-översikt för student, prio för uppgifter som inte framgår i Ping inklusive samarbeten (Utredning) LTRE-36401

"Lärosätenas, CSN, Socialstyrelsen och Skolverkets behov av att se total information för studenter är införd."

Användarna önskar att funktionaliteten i Ping flyttas till Ladok så att de slipper logga in i två olika system.

Socialstyrelsen önskar tillgång till uppgifter om det utfärdade bevisen från Ladok, dels för att verifiera examen, kunna ta del av innehåll i examen och dels för att de sökande inte själva ska behöva skicka med sina bevis. 

Arbetsförmedlingen önskar att den sökande skall kunna anropa Ladok för att hämta in sina meriter (engångshämtning) till arbetsförmedlingens system.

Ingår i VP2019- prio 1Överblick för ej attesterade resultat LTRE-38598

Prio 1. Medarbetarrättigheter på organisation.
Prio 2. Med möjlighet att avisera på nytt.
Förbättringar "Anmälan inom program"


Komplettering av funktionalitet för TG-ansökan i studentgränssnittet LTRE-37771

Studenten skall vid ansökan kunna ange vilket program alternativt till vilken organisation man riktar ansökan.


Angelägna förbättringar UI LTRE-38136
  • Utannonsering av kurspaketstillfälle
  • Ta bort utbildning/utbildningstillfälle i utkast


Rapportera resultat för en student/flera resultat LTRE-36392 
Planerad leverans Q4 2019Översyn av administratörsgränssnittet med avseende på tangentbordsnavigering LTRE-36413

"Det är möjligt att använda endast tangentbordet i de mest använda delar av användargränssnittet för handläggare."

Användarna har många klick i systemet och de klarar inte av sina arbetsuppgifter endast med hjälp av tangentbordet.

Ingår i VP2019- prio 1Gruppera klarmarkerade resultat för samtidig/smidigare attestering  LTRE-36396

Utökade funktioner för masshantering är införda.

Ingår i VP2019- prio 2Beroende till LTRE-36392

Översyn av hantering av aktivitetstillfälle LTRE-36686

Tydliggöra vilka förbättringar som är nödvändiga för att genomföra LTRE-36392 samt hantera anonymkodproblematik. I övrigt rangordna prioriterade förbättringar.

 

Funktionalitet för att masshantera information,tex ta bort registreringar, aktivitet och försörjning, koppla automatiskt till ett lärosäte vid etablering

Utökade funktioner för masshantering är införda.

Ingår i VP2019- prio 2


 

Översyn av studentgränssnittet med avseende på tillgänglighet  LTRE-36412

"Användargränssnittet har en godkänd tillgänglighet enligt standarden WCAG 2.0 AA i de delar av systemet som används frekvent av studenter."

Användargränssnittet är inte tillgänglighetsanpassat i tillräckligt hög utsträckning för studenter.

Ingår i VP2019- prio 1HST-HPR i samma rapport LTRE-36424 

Önskemål att kunna jämföra redovisade HST och HPR för samma utbildning över året.

Ingår i VP2019- prio 1Emrex oberoende av Ping LTRE-37772
"Emrex-lösningen är integrerad med Ladok."

Lösningen för Emrex behöver byggas om så att den inte är beroende av Ping.

Ingår i VP2019- prio 1


 

Områden att hantera varje sprint: Tekniska förbättringar, Användbarhetsförbättringar, BI-objekt, Engelska översättningar


Förklaring till tabellen:

Funktionalitet som ingår i verksamhetsplanen för 2019 med prio 1 har högst prioritet i listan. Markeras med "Ingår i VP2019 prio 1". Övrig funktionalitet har lägre prioritet och kan skjutas upp. 

Röd = tillkommit sedan förra fredagsmötet. Blir svart efter genomgång på nästa möte.

= funktionalitet som tillkommit och blivit inprioriterad 

= upp-prioriterat till tidigare tidpunkt

= ner-prioriterat till senare tidpunktFunktionalitet som eventuellt hinns med (i fallande prioritets ordning)

Beskrivning


Förekomst i enkät

Referens

Prioriterade förbättringar för Intyg LTRE-36402


ja(GP-18)

Förenkla funktionen för att ta bort och lägg in nytt resultat i ett flöde LTRE-3639ja(GP-18)

Ange precisering för TG mot annan specifikation LTRE-36397
(GP-18)

Visning av resultatnotering för student vid ej attesterat resultat LTRE-36423ja(GP-18)

Förbättrat stöd vid handläggning av bevis LTRE-36404ja(GP-18)

Systemaktiviteter behöver vara självständiga och begripliga  LTRE-36409
(GP-18)

Spårbarhet - Underlätta "undersökning" i historik/loggar LTRE-36410

Söka i befintiga loggar för resultat och studiedeltagande
ja(GP-18)

Hänsyn till överlappande kurser vid registrering LTRE-36405
(GP-18)

Hänsyn till överlappande kurser vid lägg till kurstilfälle LTRE-36406
(GP-18)

Utökade möjligheter för behörighetsstyrning på organisation/information LTRE-36407ja(GP-18)

Översyn av genomströmning kurspaketering (kohort)  LTRE-36408ja(GP-18)

Hantera ej längre giltig grunddata LTRE-36398   (GP-18)

Kunna begränsa/gruppera på all information (studietakt, undervisningsspråk, kurstid, studieort) i uppföljning LTRE-36411ja(GP-18)

Utbildningsinformation -  användbarhetsförbättringar vid hantera struktur samt ingående delar  LTRE-36416

Förbättrad hantering av utbildningstillfällesstrukturer med avseende på användbarhet införd.

Ingår i VP2019- prio 2
Maj eller november

ja(VPM-2)(GP-18)

Översyn av studieplansvy/studiedeltagandevy  LTRE-36417

Översyn av studieplansvyn är gjord för att säkerställa korrekt o relevant visning.

Ingår i VP2019- prio 2


(VPM-2)(GP-18)

Flexibel grupp LTRE-36419
(GP-18) 

Hantering av lokal märkning på utbildningstillfälle LTRE-36420
(GP-18) 

GB/GBA-markering för att tillåta antagning (klar till terminstart HT19) LTRE-26129


Terminstart VT20
(GP-18) 

Införa möjlighet att kunna markera vilka nationella grundata som ska vara tillgängliga lokalt LTRE-36422
(GP-18)
Det finns ett utökat utbud av utdatafunktionalitetDet finns ett utökat utbud av utdatafunktionalitet
ja(VPM-2)
Loggning av tillgång till personuppgifter i systemet är införd (vem har läst personuppgifter).Loggning av tillgång till personuppgifter i systemet är införd (vem har läst personuppgifter).
ja(VPM-2)
Det finns stöd för verifiering av utfärdad examen.Det finns stöd för verifiering av utfärdad examen.

(VPM-2)
Det finns anpassat stöd för administration av forskarutbildningar.

Det finns anpassat stöd för administration av forskarutbildningar.

Lärosätena önskar anpassat stöd för administration av forskarutbildningar och/eller bättre dokumentation om hur man kan använda Ladok för forskarutbildningar.


ja(VPM-2)
Det är möjligt att hantera planering för studenter i Ladok.Det är möjligt att hantera planering för studenter i Ladok. Det finns behov att lägga en plan för studenterna innan det finns beslutade kurstillfällen.
ja(VPM-2)

Översyn av administratörsgränssnittet med avseende på tillgänglighet LTRE-36414
(GP-18)
Ändringslogg för användarbehörigheterna/behörighetsprofilerna  • No labels