Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ladoks verksamhetsplan för 2019 finns här: Ladok.se


Prioriteringsordning inför kommande utveckling OBS! Arbetsdokument!                                                                                                 Tabellen uppdaterad 2019-11-29

FunktionalitetBeskrivningPrioriteringFörändring i prioritetAnm.
Planerad leverans Q4 2019Vy för total-översikt för student, prio för uppgifter som inte framgår i Ping inklusive samarbeten (Utredning) LTRE-36401

"Lärosätenas behov av att se total information för studenter är införd."

Användarna önskar att funktionaliteten i Ping flyttas till Ladok så att de slipper logga in i två olika system.


Ingår i VP2019- prio 1


Första version finns i prod version 1.31
Dubblettkontroll vid massetablering av studenterLTRE-38535


Kompletteringar för MiV - 2019LTRE-38028


Översyn av administratörsgränssnittet med avseende på tangentbordsnavigering LTRE-36413

"Det är möjligt att använda endast tangentbordet i de mest använda delar av användargränssnittet för handläggare."

Användarna har många klick i systemet och de klarar inte av sina arbetsuppgifter endast med hjälp av tangentbordet.

Ingår i VP2019- prio 1HST-HPR i samma rapport LTRE-36424 

Önskemål att kunna jämföra redovisade HST och HPR för samma utbildning över året.

Ingår i VP2019- prio 1Översyn av studentgränssnittet med avseende på tillgänglighet  LTRE-36412

"Användargränssnittet har en godkänd tillgänglighet enligt standarden WCAG 2.0 AA i de delar av systemet som används frekvent av studenter."

Användargränssnittet är inte tillgänglighetsanpassat i tillräckligt hög utsträckning för studenter.

Ingår i VP2019- prio 1Funktionalitet för att masshantera information,tex ta bort registreringar, aktivitet och försörjning,

Utökade funktioner för masshantering är införda.
Förenkla inläggning aktivitet och försörjning  utreds.

Ingår i VP2019- prio 2


 

Överblick pågående resultatrapportering LTRE-38598

Prio 1. Medarbetarrättigheter på organisation. Löst genom egen startsidesflik för rapportörer/attestanter med Medarbetarrättigheter på organisation.

Ny ansats att skapa separat startsidesflik utifrån favoritmarkeringar.

Prio 2. Med möjlighet att avisera på nytt.
Underlag för prioritering till VP 2020Gruppera klarmarkerade resultat för samtidig/smidigare attestering  LTRE-36396

Inför möjlighet att konfigurera:
om autentisering skall göras vid varje attestering,
autentiseringen kan vara giltig upp till 9999s,
autentiseringen kan vara giltig under aktiv session. 

Ingår i VP2019- prio 2Beroende till LTRE-36392

Översyn av hantering av aktivitetstillfälle LTRE-36686

 Rangordnade prioriterade förbättringar.

 

Vy för total-översikt för student, prio för uppgifter som inte framgår i Ping inklusive samarbeten (Utredning) 

"CSN, Socialstyrelsen och Skolverkets behov av att se total information för studenter är införd."

CSN, Socialstyrelsen och skolverket har en ersättning av Ping genom nya Ladok.

Socialstyrelsen önskar tillgång till uppgifter om det utfärdade bevisen från Ladok, dels för att verifiera examen, kunna ta del av innehåll i examen och dels för att de sökande inte själva ska behöva skicka med sina bevis. 

Ingår i VP2019- prio 1


Ping kommer finnas kvar del av 2020 så behovet är mindre akut.

Emrex oberoende av Ping LTRE-37772
"Emrex-lösningen är integrerad med Ladok."

Lösningen för Emrex behöver byggas om så att den inte är beroende av Ping.


Ingår i VP2019- prio 1


Ping kommer finnas kvar del av 2020 så behovet är mindre akut.

Områden att hantera varje sprint: Tekniska förbättringar, Användbarhetsförbättringar, BI-objekt, Engelska översättningar


Förklaring till tabellen:

Funktionalitet som ingår i verksamhetsplanen för 2019 med prio 1 har högst prioritet i listan. Markeras med "Ingår i VP2019 prio 1". Övrig funktionalitet har lägre prioritet och kan skjutas upp. 

Röd = tillkommit sedan förra fredagsmötet. Blir svart efter genomgång på nästa möte.

= funktionalitet som tillkommit och blivit inprioriterad 

= upp-prioriterat till tidigare tidpunkt

= ner-prioriterat till senare tidpunktFunktionalitet som eventuellt hinns med (i fallande prioritets ordning)

Beskrivning


Förekomst i enkät

Referens

Prioriterade förbättringar för Intyg LTRE-36402ja(GP-18)

GB/GBA-markering för att tillåta antagning  LTRE-26129


Terminstart HT20
(GP-18) 

Förenkla funktionen för att ta bort och lägg in nytt resultat i ett flöde LTRE-3639ja(GP-18)

Ange precisering för TG mot annan specifikation LTRE-36397
(GP-18)

Visning av resultatnotering för student vid ej attesterat resultat LTRE-36423ja(GP-18)

Förbättrat stöd vid handläggning av bevis LTRE-36404ja(GP-18)

Systemaktiviteter behöver vara självständiga och begripliga  LTRE-36409
(GP-18)

Spårbarhet - Underlätta "undersökning" i historik/loggar LTRE-36410

Söka i befintliga loggar för resultat och studiedeltagande
ja(GP-18)

Hänsyn till överlappande kurser vid registrering LTRE-36405
(GP-18)

Hänsyn till överlappande kurser vid lägg till kurstillfälle LTRE-36406
(GP-18)

Utökade möjligheter för behörighetsstyrning på organisation/information LTRE-36407ja(GP-18)

Översyn av genomströmning kurspaketering (kohort)  LTRE-36408ja(GP-18)

Hantera ej längre giltig grunddata LTRE-36398   (GP-18)

Kunna begränsa/gruppera på all information (studietakt, undervisningsspråk, kurstid, studieort) i uppföljning LTRE-36411ja(GP-18)

Utbildningsinformation -  användbarhetsförbättringar vid hantera struktur samt ingående delar  LTRE-36416

Förbättrad hantering av utbildningstillfällesstrukturer med avseende på användbarhet införd.

Anm från priogruppen: Utred möjligheten till små förändringar som kan ge stor effekt. JW tar med sig frågan.

Ingår i VP2019- prio 2
Målet är klar april 2020

ja(VPM-2)(GP-18)

Översyn av studieplansvy/studiedeltagandevy  LTRE-36417

Översyn av studieplansvyn är gjord för att säkerställa korrekt o relevant visning.

Ingår i VP2019- prio 2


(VPM-2)(GP-18)

Flexibel grupp LTRE-36419
(GP-18) 

Hantering av lokal märkning på utbildningstillfälle LTRE-36420
(GP-18) 

Införa möjlighet att kunna markera vilka nationella grundata som ska vara tillgängliga lokalt LTRE-36422
(GP-18)
Det finns ett utökat utbud av utdatafunktionalitetDet finns ett utökat utbud av utdatafunktionalitet
ja(VPM-2)
Loggning av tillgång till personuppgifter i systemet är införd (vem har läst personuppgifter).Loggning av tillgång till personuppgifter i systemet är införd (vem har läst personuppgifter).
ja(VPM-2)
Det finns stöd för verifiering av utfärdad examen.Det finns stöd för verifiering av utfärdad examen.

(VPM-2)
Det finns anpassat stöd för administration av forskarutbildningar.

Det finns anpassat stöd för administration av forskarutbildningar.

Lärosätena önskar anpassat stöd för administration av forskarutbildningar och/eller bättre dokumentation om hur man kan använda Ladok för forskarutbildningar.


ja(VPM-2)
Det är möjligt att hantera planering för studenter i Ladok.Det är möjligt att hantera planering för studenter i Ladok. Det finns behov att lägga en plan för studenterna innan det finns beslutade kurstillfällen.
ja(VPM-2)

Översyn av administratörsgränssnittet med avseende på tillgänglighet LTRE-36414
(GP-18)
Ändringslogg för användarbehörigheterna/behörighetsprofilernaArbetsförmedlingen önskar att den sökande skall kunna anropa Ladok för att hämta in sina meriter (engångshämtning) till arbetsförmedlingens system.

Anmärkning: Hämta nationellt intyg via API?
  • No labels