Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Här finns arkiverade och avklarade delar av Grovplanen 2019


Funktionalitet

Beskrivning

Prioritering

Förändring i prioritet

Amn.

Planerad leverans Q4 2019Möjliggör rapportering på aktivitetstillfälle vid tillfällesbyte 

LTRE-38349 löser bla anonymkodsproblematik vid tillfällesbyteLevererad i 1.36

Massinläggning för resultat  LTRE-36394

"Möjlighet att importera underlag för resultat via csv-fil"

Det finns behov av effektivare stöd för inläggning av modul- respektive kursresultat i de fall sidosystem används för förarbetet.

Ingår i VP2019- prio 1


Levererad i 1.36
Kompletteringar för SCBLTRE-

Levererad 
Rapportera resultat för en student/flera resultat LTRE-36392 


Första version finns i prod 1.34

Planerad leverans Q3 2019Funktionalitet för att masshantera information, koppla automatiskt till ett lärosäte vid etablering

Utökade funktioner för masshantering är införda.

Ingår i VP2019- prio 2


 levererad i 1.32
Angelägna förbättringar UI LTRE-38136
  • Utannonsering av kurspaketstillfälle
  • Ta bort utbildning/utbildningstillfälle i utkast

Levereras i 1.32

Arkiveras

Förbättringar "Anmälan inom program"

Levereras i 1.32

Arkivera

Komplettering av funktionalitet för TG-ansökan i studentgränssnittet LTRE-37771

Studenten skall vid ansökan kunna ange vilket program alternativt till vilken organisation man riktar ansökan.

Levererad i 1.31

Arkivera

Planerad leverans Q2 2019Ta med modulresultat i examensbevis  LTRE-36391


Klar sprint 129
Komplettering av funktionalitet för ärendekorgar LTRE-37769Komplettering efter work shop med prioriterad funktionalitet.
  • sätta tillbaks till ofördelat
  • automatfördelning
  • förbättringar av "sök ärende"


Klar sprint 128
Revidering av TG-beslut LTRE-36393


Klar 1.26
Planerad leverans Q1 2019Uppdateringar av fasta texter för DS

Klar sprint 123
Levererad

Knyta rapportör till modul och organisation/utbildningstypsgrupp  LTRE-36399
"Ny modell för hantering av rättigheter för attestanter och rapportörer"

Det finns behov av att kunna styra rättigheter för attestering och rapportering på valfri nivå från övergripande organisationsnivå till modulnivå. Samt att kunna utnyttja rättigheter för att styra rapportörer och attestanter till rätt arbetsuppgifter via startsidan.

Ingår i VP2019- prio 1

Klar senast mars


Levererad

Knyta rapportör till student eller grupp LTRE-3640

"Ny modell för hantering av rättigheter för attestanter och rapportörer"

Det finns behov av att kunna styra rättigheter för attestering och rapportering på valfri nivå från övergripande organisationsnivå till modulnivå. Samt att kunna utnyttja rättigheter för att styra rapportörer och attestanter till rätt arbetsuppgifter via startsidan.

Ingår i VP2019- prio 1

Klar senast mars


 klar
Leverans februari 2019Ändra i studenters studieplaner (omval under valperiod)  LTRE-36418


Klar senast marsLeverans januari 2019Hantering av meriter för dubbeletablerade studenter. LTRE...
"Enkelt stöd för att hantera meriter för ersatt student"
Det finns behov av att kunna flytta meriter från en ersatt student till en aktuell identitet utan att orsaka dubbletter i uppföljning.

Ingår i VP2019- prio 1


Återstår funktionalitet för kopiering av bevis. Då manuell work around finns anses levererad funktionalitet tillräcklig.
Studenter ska kunna ansöka om tillgodoräknande i studentgränssnittet  LTRE-26086
"Ansökan för tillgodoräknande från studentgränssnittet "
Studenterna önskar kunna ansöka om tillgodoräknande digitalt samt bifoga dokument.

Ingår i VP2019- prio 1

Första version är implementerad, åtgärder för viss förbättring prioriteras in.
Lärosätena önskar stöd för en mer effektiv ärendefördelning  LTRE...
"Förbättringar till ärendehantering "
Det finns behov av att underlätta sortering av inkomna ärenden i systemet för handläggare.

Ingår i VP2019- prio 1

Första version är implementerad, åtgärder för viss förbättring prioriteras in.
Revidering av examensbeslut, delar som inte ingår i beslutet  LTRE-36390


 Levererad

Realtidsuppdatering av UF-databasen LTRE-29464
Levererad
  • No labels