Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivning

Studentgränssnittet kan användas utan modifikationer i utseende och beteende.

Det finns dock möjlighet för lärosäte att via

  •  properties styra vilka delar som visas i gränssnittet. Lärosätet hanterar inte properties själv utan beställer dessa.
  •  systemaktiviteter i behörighetsprofilen styra vad studenten tillåts göra i gränssnittet. Lärosätet sätter själva upp behörighetsprofilen för studenter.

Lärosätet har möjlighet att ändra utseendet av logotyp i fullskärmsläge samt i mobilläge. Det finns även möjlighet att ändra färg på avdelaren mellan meny och huvudsida.

Läs mer om logotyper på Logotyp och kontaktuppgifter .

 

I tabellerna nedan listas vilka delar som kan användas i studentgränssnittet . Tabellerna visar också vilka systemaktiviteter lärosätet måste ha sin behörighetsprofil för studenter för att studenten ska kunna tillåtas göra det som motsvarar delarna.

Aktuell utbildning

Under Aktuell utbildning visas de kurser och utbildningar som är aktuella för en student, dvs från det att studenten ska påbörja en kurs till dess att studenten har ett resultat på kursen. Även möjliga studieval visas under Aktuell utbildning.

För kurser under Aktuell utbildning kan studenten

  • Registera/omregistrera sig
  • Lämna återbud
  • Göra avbrott
  • Göra studieval
  • Se resultat på moduler för kurs

Följande funktioner har inte någon property utan styrs endast via systemaktiviteter

  • anmäla sig till aktivitetstillfällen samt se sin anonymkod vid anonymiserade tentamina.
  • göra tillfällesbyte inför omregistrering om utbildningstillfället är öppet för detta.

PropertyBehörighetsprofilens systemaktiviteter
visa.pagaendekurserStudent-Studiedeltagande: Läsa information
visa.kommandekurserStudent-Studiedeltagande: Läsa information
visa.oavslutadekurserStudent-Studiedeltagande: Läsa information
studievalStudent-Studiedeltagande: Studieval - utföra val inom valperiod.
registrerapakursStudent-Studiedeltagande: Registrering  och omregistrering
aterbudpakursStudent-Studiedeltagande: Lämna återbud
 

Student-Studiedeltagande: Tillfällesbyte - förbereda tillfällesbyte

 Student Studiedeltagande: Tillfällesbyte - förbereda tillfällesbyte med möjlighet att ändra periodomfattning
avbrottpakursStudent-Studiedeltagande: Avbrott - dokumentera avbrott
 Student-Resultat: Administrera deltagare på aktivitetstillfälle
 Student-Resultat: Se student med anonymkod
visa.kursresultatStudent-Resultat: Läsa information
(I de fall man inte använder Avslutade kurser)
tillgodoraknakurs

Student-Resultat: Läsa information
(I de fall man inte använder Avslutade kurser)

Avslutad utbildning

Under Avslutat utbildning visas studentens avslutade kurser, dvs med resultat på hela kursen. Studenten kan även se resultatet för sina avslutade kurser.. 

PropertyBehörighetsprofilens systemaktiviteter
visa.avslutadekurserStudent-Studiedeltagande: Läsa information
visa.kursresultatStudent-Resultat: Läsa information
tillgodoraknakursStudent-Resultat: Läsa information

Intyg

Studenten kan skapa och hämta nationellt resultatintyg. Denna funktion har inte någon property utan styrs endast via systemaktiviteter.

Behörighetsprofilens systemaktivitet
Student-Extintegration: Hämta eget nationellt resultatintyg

Examen och bevis

Studenten kan ansöka om examen och bevis över genomförd utbildning.

PropertyBehörighetsprofilens systemaktiviteter
visa.ansokan.bevisovergenomfordutbildningStudent-Bevis: Bevisansökan av student
visa.ansokan.examensbevisStudent-Bevis: Bevisansökan av student
visa.bevisansokan(utgår)Student-Bevis: Bevisansökan av student

Ärenden

Studenten kan följa sina egna ärenden.

PropertyBehörighetsprofilens systemaktiviteter
visa.arenden

Student-Ärendestöd: Läsa bevisärende                

Mina uppgifter

Student kan ändra leveranspreferenser, kontaktvägar och postadress.

PropertyBehörighetsprofilens systemaktiviteter
visa.installningar

Student-Studentinformation: Administrera kontaktuppgifter

  • No labels