Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivning

Funktionsområdet beskriver de standardrapporter som finns tillgängliga samt funktionalitet kopplat till hämtningen av rapportresultat. Även innehållet i de rapportunderlag som genereras när en rapport hämtats redovisas. 

Datamodellen är uppbyggd för att förenkla informationsuttag för olika uppföljningsändamål.

 

Viktigt då rapportutsökning begränsas efter period

Rapportutsökning görs för en begränsad tidsperiod som anges i datum eller period. I Uppföljningsleveransen avser period terminens undervisningsperiod och inte perioden för resultatstatistik.

Perioden för resultatstatistik för vårterminen går från terminens startdatum fram till 30 juni och för höstterminen går den från 1 juli till terminens slutdatum. Undervisningsperioden går från terminens startdatum till terminens slutdatum.

Data som ligger utanför undervisningsperioden, t.ex. vissa sommarkurser, syns alltså inte i rapporten om utsökningen begränsas efter period.

Innehåll

Följande systemstöd beskrivs: