Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivning

Här beskrivs vilka tabeller i gamla Ladok som konverteras.

Tabeller som konverteras (helt eller delvis)

Vissa tabeller konverteras i sin helhet, andra endast delvis eller för kontroll av visst värde i viss kolumn. För mer information om respektive tabell, se Tabeller - detaljerad information.

För 0.95, version L:

Ladok2-tabeller som systemet behöver alla rättigheter i (dvs IK:s arbetstabeller):
arktfo23
arkths23
arktil23
arptil23


Ladok2-tabeller som systemet behöver läsrättigheter i:
adress
agrpscb
aktivit
allahsk
annanex
antinr
antlin
auktilfh
auktilfr
aukurs
aukutbom
aulokutb
auperhuv
auprov
auprupps
auregrad
auresrad
avbrinr
avbrlin
avganm
avgfriku
avgfripr
avgfrite
avgkurs
avgpers
avgprogr
avgterm
avhandl
avststud
behale
behavanc
behbesl
behforut
betskala
disp
djup
dklass
dokandel
dokkurs2
dokomk
egenhsk
ejupplin
etypben
examben
examen2
examinr
examkur2
exarend2
extyp
fakultet
fexamkur
ffgkurs
ffglin
foamne
foant2
fobeh
foex
foexam
fokurs
foplan
fordjup
forsart
forsktg
forsorj
fortkurs
forutb
foskola
ftggrund
gallrad
gammalny
godkkurs
godkprov
godkprtg
grupphuv
grupprad
handled
huvudomr
idlogg
igallrad
inbytann
inbytegh
inbytfo
inlkursp
inregffg
inregfo
inregom
inst
ktfort2
ktfort3
ktilhst3
ktill2
ktill3
ktillhst
kurs
kurshomr
kurstakt
kurstid
kursuomr
l3_anvandare
l3_anvandarinformation
l3_beslut
l3_notering
l3_noteringsdefinition
l3_noteringsdefinition_benamningar
l3_res
l3_resultat_noteringar
l3_resultat_rattadav
l3_resultatroll
l3_spraktext
l3_verifikat
l3_verifikat_beslut
land
lantkurs
larare
lasklar
linje
linjeinr
lokantlb
lokantls
lokkod
lokkurs
lokprog
lokserie
lokupr
lpwktfor
lpwktill
namn
nivauha
nyamedd
omkurs
omreglin
ort
overkurs
persatkn
praktdag
prakthel
praktik
praktlin
praktorg
prakttyp
progplh
progplk
protite2
prov
provinuo
provupps
ptill
ptill3
samhsk
sampers
samtillf
samutb
systpref
telekom
tentillf
tenttyp
termin
termtid
termtidp
ubindbg
ubindbu
ubindrg
ubinstud
ubuthpr
ubuthst
ubutrant
ubutreg
ubutstud
undform
undkprov
upphlin
uprogram
utbyte
utlhsk
valdkurs
vetomr

  • No labels