Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivning

Den detaljerade informationen beskriver vad som konverteras i respektive tabell på kolumnnivå och hur det mappar mot nya Ladok. Informationen finns på sidan Registervård och informationskonvertering (kräver inloggning på studok.ladok.se). Där framgår vilka delar i respektive tabell som konverteras och på vilket sätt.

  • No labels