Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivning

Studentgränssnittet är ett systemövergripande gränssnitt där viss funktionalitet från systemet tillgängliggörs för studenterna. Detta ger möjlighet för en student som är antagen till utbildning att själv utföra uppgifter i Ladok. När en student vill utföra en uppgift återkopplar systemet så att studenten får bekräfta sin handling.

Lärosätena erbjuds tre olika sätt för åtkomst för studenttjänsterna: via ett färdigt gränssnitt, via Javascript samt direkt via REST-gränssnitt. För mer information, se Studentgränssnittet i integrationsavsnittet. 

 

Inloggning

 MIT-demo

 Eftersom MIT-demo inte innehåller riktiga studenter finns en speciell väg att gå för att logga in i studentgränssnittet:

 https://student.mit.ladok.se/Shibboleth.sso/Login?entityID=https://student.mit.ladok.se/user-idp&target=https://student.mit.ladok.se/student/shiblogin

  Miljöer med inkonverterad data

 För de miljöer som innehåller inkonverterat data och därmed verkliga studenter, används ordinarie ingång till studentgränssnittet i nya Ladok

 För t ex produktionsmiljön använder man: https://www.student.ladok.se/

Innehåll

Det färdiga studentgränssnittet innehållet information och funktionalitet inom ett antal olika områden:

  

  

 

  • No labels