Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om informationskonverteraren

Informationskonverteraren (IK:n) konverterar information från befintlig Ladok-databas (gamla Ladok) till nya Ladok. IK:n återfinns i samma gränssnitt som övrig funktionalitet i nya Ladok. Innehållet i IK:n följer övrig utveckling inom nya Ladok och innehållet utökas i respektive leverans till den s.k. Migrerings- och Integrationstestmiljön för Informationskonvertering (MIT-IK-miljön). 

Innehåll

  • No labels