Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivning

Informationsobjektet innehåller information om kurspaketeringstillfällen för självständiga utbildningar. 

Fält

KolumnNullStorlekTypKommentar
UTBILDNINGSTILLFALLE_UIDNej16CHAR FOR BIT DATAIdentifierare för utbildningstillfälle för joinmöjligheter mot exempelvis lokal märkning.
UTBILDNINGSINSTANS_UIDNej16CHAR FOR BIT DATAIdentifierare för utbildningsinstansen som kurspaketeringstillfället avser för joinmöjligheter mot exempelvis lokal märkning.
UTBILDNING_UIDNej16CHAR () FOR BIT DATAUnik identifierare för kurspaketeringen
UTBILDNINGSTILLFALLE_STATUSNej10INTEGERStatus på utbildningstillfälle som heltal enligt: 2 - Påbörjad, 3 - Komplett, 4 - Avvecklad/Inställd
UTBILDNINGSTYP_KODNej11VARGRAPHICKod för kurspaketeringens utbildningstyp, t.ex. 2007PRG
UTBILDNINGSTYP_SVJa255VARGRAPHICUtbildningstypens svenska benämning, t.ex. Program
UTBILDNINGSTYP_ENJa255VARGRAPHICUtbildningstypens engelska benämning.
UTBILDNING_KODJa20VARGRAPHICKurspaketeringens kod, för vilken kurspaketeringstillfället avser. 
UTBILDNING_SVJa255VARGRAPHICKurspaketeringens svenska benämning
UTBILDNING_ENJa255VARGRAPHICKurspaketeringens engelska benämning
UTBILDNING_OMFATTNINGSVARDEJa4DECIMALOmfattningsvärdet på kurspaketeringen som kurspaketeringstillfället avser.
UTBILDNING_ENHET_KODNej11VARGRAPHICKod för den enhet som används för omfattningsvärdet, t.ex. HP (högskolepoäng).
ORGANISATIONSENHET_KODJa10VARGRAPHICKod för den organisationsenhet som utbildningen tillhör.
ORGANISATIONSENHET_SVJa255VARGRAPHICSvensk benämning på den organisationsenhet som utbildningen tillhör.
ORGANISATIONSENHET_ENJa255VARGRAPHICEngelsk benämning på den organisationsenhet som utbildningen tillhör.
UTBILDNINGSTILLFALLE_KODJa13VARGRAPHICKod för utbildningtillfället.
STUDIETAKT_KODJa3VARGRAPHICKod för studietakt, t.ex. 100 (%)
STUDIETAKT_SVJa255VARGRAPHICStudietaktens svenska benämning, t.ex. Helfart
STUDIETAKT_ENJa255VARGRAPHICStudietaktens engelska benämning.
UNDERVISNINGSFORM_KODJa11VARGRAPHICKod för undervisningsform, t.ex. NML
UNDERVISNINGSFORM_SVJa255VARGRAPHICUndervisningsformens svenska benämning, t.ex. Normal
UNDERVISNINGSFORM_ENJa255VARGRAPHICUndervisningsformens engelska benämning.
STUDIEORT_KODJa11VARGRAPHICKod för studieort där kurspaketeringstillfället ges.
STUDIEORT_SVJa255VARGRAPHICSvensk benämning på studieorten.
STUDIEORT_ENJa255VARGRAPHICEngelsk benämning på studieorten.
FINANSIERINGSFORM_KOD*Ja11VARGRAPHICKod på finansieringsformen för kurspaketeringstillfället, t.ex. ORD
FINANSIERINGSFORM_SV*Ja255VARGRAPHICSvensk benämning på finansieringsformen, t.ex. Ordinarie anslagsfinansiering
FINANSIERINGSFORM_EN*Ja255VARGRAPHICEngelsk benämning på finansieringsformen.
STUDIEAVGIFTSBELAGDJa5SMALLINT1 - Om kurspaketeringstillfället är studieavgiftsbelagt, i annat fall är kolumnen tom.
UTBILDNINGSTILLFALLESTYP_KODJa11VARGRAPHICKod för utbildningstillfällets utbildningstyp, t.ex. 2007PRG
UTBILDNINGSTILLFALLESTYP_SVNej255VARGRAPHICBenämning för utbildningstillfällets utbildningstyp (svenska), t.ex. Program
UTBILDNINGSTILLFALLESTYP_ENNej255VARGRAPHICBenämning för utbildningstillfällets utbildningstyp (engelska)
UTBILDNINGSTILLFALLE_STARTDATUMJa10DATEStartdatum för kurspaketeringstillfällets första studieperiod.
UTBILDNINGSTILLFALLE_SLUTDATUMJa10DATESlutdatum för kurspaketeringstillfällets sista studieperiod.
UTBILDNINGSTILLFALLE_STUDIEPERIOD_OMFATTNINGSVARDENej31DECIMALSammanräknat omfattningsvärde för kurspaketeringstillfällets ingående perioder. 
UTBILDNINGSTILLFALLE_SPECIFICERAT_OMFATTNINGSVARDEJa4DECIMALDen omfattning som angetts som "specificerat omfattningsvärde" på kurspaketeringstillfället.
UTBILDNINGSTILLFALLE_AVSER_SENARE_DELJa5SMALLINT1 - Om kurspaketeringstillfället avser senare del, i annat fall är kolumnen tom.
UTBILDNINGSTILLFALLE_ALTERNATIV_BENAMNING_SVJa255VARGRAPHICKurspaketeringstillfällets alternativa svenska benämning.
UTBILDNINGSTILLFALLE_ALTERNATIV_BENAMNING_ENJa255VARGRAPHICKurspaketeringstillfällets alternativa engelska benämning.
AVSES_LEDA_TILLJa15VARGRAPHICExamen som kurspaketeringstillfället avses leda till, Doktorsexamen eller Licentiatexamen, i annat fall är kolumnen tom.
STUDIEORDNING_SVJa255VARGRAPHICSvensk benämning på den studieordning i vilken kurspaketeringstillfället ingår.
STUDIEORDNING_ENJa255VARGRAPHICEngelsk benämning på den studieordning i vilken kurspaketeringstillfället ingår.
UTBILDNINGSFORM_SVJa255VARGRAPHICSvensk benämning på utbildningsformen för kurspaketeringstillfället.
UTBILDNINGSFORM_ENJa255VARGRAPHICEngelsk benämning på utbildningsformen för kurspaketeringstillfället.

  * Just nu hämtas inte uppgiften om finansieringsform vid uttag av data om kurspaketeringstillfällen. 

  • No labels