Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivning

För att ändra eller ta bort ett attesterat resultat i Resultathanteringsleveransen av Ladok måste funktionalitet i gamla Ladok användas. 

Då resultatverifikat skapas i nya Ladok inkluderas alla attesterade resultat som lagts in via nya Ladok så som de såg ut när de rapporterades in.

Det innebär att en ändring eller ett borttag inte påverkar skapande eller uttag av resultatverifikat. För att få en komplett bild av åtgärder för en student och ett specifikt resultat behövs både arkivlistor från gamla ladok och resultatverifikat från Resultathanteringsleveransen.

Villkor

  • Resultatet är attesterat.

Resultat

  • Om resultat tas bort så visas inte resultatet i presentationer över studentens resultat varken i nya eller gamla Ladok.
  • Om resultat ändras kommer det nya värdet (datum, betyg) att visas i presentationer över studentens resultat i både nya och gamla Ladok.
  • Resultatnoteringar som hör till ett rapporterat resultat inkluderas i borttaget eller ändringen.
  • Befintliga resultatverifikat påverkas ej.
  • Då nya resultatverifikat skapas inkluderas alla attesterade resultat som lagts in via nya Ladok så som de såg ut när de rapporterades i nya Ladok. 
  • Åtgärder genomförda i gamla Ladok dokumenteras enligt rutiner med definitiv inläggning och arkivlista i gamla Ladok. 
  • No labels