Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Att navigera i Ladoks användargränssnitt

Denna sida beskriver de menyer som du möter i Ladoks gränssnitt för användare. Sidan beskriver också kortfattat hur du kan navigera i gränssnittet. 

Menyer i gränssnittet

I Ladoks gränssnitt finns ett antal olika menyer för att navigera mellan vyer och funktioner. 

Se även Användningsmönster för beskrivningar av återkommande sätt att utföra arbetsuppgifter. 

Huvudmeny - navigering mellan vyer och funktionsområde

Huvudmenyn återfinns i gränssnittets övre vänstra hörn. Med hjälp av den väljer du vilket funktionsområde som du vill arbeta i. Huvudmenyn är alltid åtkomlig, i gränssnittets samtliga sidvyer.

Huvudmenyn fälls ut från vänster till höger i så många nivåer som respektive funktion erbjuder.

Menyer på funktionssidor

På funktionssidorna för resultat återfinns ett antal olika menyer för navigering inom tjänsterna. Läs också mer om Användningsmönster för att lära dig hur olika återkommande funktioner i Ladok fungerar. 

Rullgardinsmenyer

En rullgardinsmeny utmärks av att den fälls ut i sin helhet när du klickar på menyns översta alternativ. Du kan sedan välja det alternativ som är aktuellt för dig. När du gjort ditt val fälls menyn ihop igen. 

Du kan bara välja ett alternativ i en rullgardinsmeny.

Listboxar

Listboxar är ett formulär med alternativ, där du kan välja ett eller flera av de tillgängliga alternativen. För årsredovisning används listboxar för att ange begränsningar i en utsökning. 

Du kan använda följande kommandon för att göra dina val i listboxarna. 

Ctrl+A: Markera allt
Ctrl+Klick: Markera/avmarkera ett val 
Skift+Klick: Markera allt från första klick till sista klick

Länklistor

Vanlig traditionell meny där alternativen presenteras som en lista på skärmen, men där alternativen är länkar. När du klickat på önskad länk går du automatiskt vidare till en ny sida

Du kan bara välja ett alternativ i en länklista.

Kryssrutor

En kryssruta används för att välja eller välja bort ett specifikt alternativ. 

Navigering i webbläsarens fönster

Gränssnittet i Ladok är webbaserat och fungerar till stor del som en vanlig webbsida:

  • Du kan scrolla upp och ner på webbsidan på vanligt sätt.
  • Du kan öppna en länk i en ny flik eller i ett nytt fönster och på det sättet jobba i två olika vyer samtidigt.
  • Du går tillbaka/backar i vyerna på samma sätt som du backar till en tidigare webbsida. 
  • Du kan göra val och flytta mellan olika menyer och fält på webbsidan med tangentbordets Enter- och Tab-tangenter.

Responsivitet

Ladoks gränssnitt är responsivt. Med det menas att fönstret anpassar sig till storleken på din skärm, det kan visas på "bredden" eller på "höjden". Det innebär att innehållet i en specifik vy kan se olika ut för olika användare, exempelvis beroende på om du arbetar i Ladok på stationär skärm, en bärbar dator eller en surfplatta.

Prova gärna hur gränssnittet förändras genom att helt enkelt förstora och förminska webbläsarens fönster. 

Snabblänkar till sidinnehåll:

  • No labels