Dashboard

Skip to Recently Updated

Välkommen till ITS Confluence

Välkommen till Confluence här finns Ladokkonsortiets och UHR/NyA’s dokumentationsytor.


Behöver du åtkomst till Ladokkonsortiets system- eller tekniska dokumentation.

Om du arbetar med Ladok lokalt vid ditt lärosäte och behöver åtkomst till Systemdokumentationen för Ladok kan ditt lärosäte ansöka om åtkomst till dig. Detta görs av Lokal kontaktperson för Ladok vid lärosätet via mallen Ansökan om åtkomst till Systemdokumentation eller andra dokumentationsytor i beställningsportalen Ladokbeställning i Jira.

Om du har ett användarnamn i Confluence men vill använda din lärosätes/organisations inloggning
Om du använder en s.k "intern inloggning" i Confluence men vill använda din befintliga inloggning via ditt lärosäte/organisation kan du själv konvertera ditt användarkonto.

This tab shows popular content. Create, comment on or like content to see it appear here.